Mikromobiliteten kan fortsätta växa

admin

admin

31 jan 2021

9-2-2019/ Delad mikromobilitet, som kan vara hyr- och lånesystem för elcyklar/cyklar, elscotrar och andra små fordon har ännu inte slagit stort i Sverige. Men i många av världens miljonstäder har fått många sådana system. Det globala konsultföretaget McKinsey & Company gjorde en grundlig bedömning av dess potential.

Slutsatserna i McKinsey & Company rapport presenteras utförlig på den europeiska nyhetssajten Bike-Eu.com. Utgångspunkten för McKinsey & Company har bland annat varit att den delade mikromobiliteten blivit rejält upphausad, och det kan finnas anledning att granska denna utveckling. Man vill därför försöka sig på en grundlig bedömning av den framtida omfattningen och potentialen.

Enligt McKinsey har det investerats mer än 5,7 miljarder dollar i mikromobilitet sedan 2015, varav hela 85 procent har varit Kina. Marknaden har också lockat en stor kundbas, och det har skett två till tre gånger snabbare än utvecklingen av bildelning eller taxiliknande tjänster.

McKinsey & Company rapport slår fast två omständigheter som har drivit denna snabba expansion. För det första har de flesta tjänster kring mikromobilitet startat i lämpliga miljöer. Urbana konsumenter har redan vana vid tjänster för delad mobilitet, som bildelning, samåkning etc.

Lyckligare resenärer

Dessutom verkar mikromobilitet bidra till lyckliga människor – det går ofta snabbare än bilresor då man inte fastnar i trafikstockningar. Användarna uppskattar också friheten att vara ute i friska luften under resan. 

Den andra omständigheten som har drivit den snabba tillväxten, enligt McKinsey, är att det har varit lätt för företagen att få ekonomi i tjänster för delad mikromobilitet. Det var varit mycket enklare att skala upp mikromobilitet (som elcyklar) i jämförelse med bilbaserade delningstjänster. Att köpa in exempelvis elscootrar kostar cirka 400 US-dollar, jämfört med många tusen dollar för att köpa in en bil.

Bildelningstjänster kan ta fler år för att bli lönsamma, medan exempelvis elscootrar kan bli lönsamma efter fyra månader visar utvärdering av ett case.

Vidare konstaterar McKinsey att en fjärdedel av världens befolkning bor städer med mer än en miljon invånare, och att medelhastigheten i de centrala stadsdelar ofta ligger på 15 km/tim. Med mikromobilitet kan man få högre snitthastighet, mindre tid för att hitta parkering, lägre ägarkostnader samt hälsofördelar.

Kan växa

Hur stort kan då detta bli? McKinsey menar att mikromobilitet i princip kan omfatta alla resor kortare än 8 kilometer, vilket står för över hälften av alla resor i Kina, EU och USA. Men det verkliga utfallet bli mindre. McKinsey uppskattar att delad mikromobilitet kan komma att ta över cirka 8 till 15 procent av denna marknad. Det finns en rad faktorer som begränsar mikromobiliteten, som väder, användarnas ålder och möjligheter att ta med last. 

McKinsey gör en prognos för marknaden. Till 2030 tror man potentialen ligger mellan 200-300 miljarder dollar i USA, 100-150 miljarder dollar för Europa och 30-50 miljarder dollar i Kina.

För att denna marknadspotential ska kunna förverkligas måste dock städerna stötta, konstaterar McKinsey. Man kan behöva begränsa bilresor och samtidigt skapa incitament som gynnar mikromobiliteten.

Läs mer om McKinseys rapport:

På Bike-Eu finns en sammanfattning på engelska.

https://www.bike-eu.com/sales-trends/nieuws/2019/02/mckinsey-will-micromobility-market-boom-or-bust-10135289

Länk till den fullständiga rapporten

https://www.mckinsey.com/features/mckinsey-center-for-future-mobility/overview

(Omslagsbild: Cykeldelningssystem i Melbourne, Australien Foto: Papier K)

https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons

Läs mer