Marknadsundersökning: Försäljning av lastcyklar ökar mer än 50 procent i år

Björn Åslund

Björn Åslund

2 feb 2021

Under 2018 och 2019 ökade försäljningen av lastcyklar årligen med cirka 60 procent. I år förväntas den öka med cirka 53 procent. Drygt 43000 lastcyklar väntas säljas i Europa, visar en undersökning publicerad hos bland annat cargobike.jetzt.

Den europeiska lobbyorganisationen Cycling Industries Europe (CIE) och den tyska sajten cargobike.jetzt har publicerat resultaten från den första europeiska undersökningen för lastcykelindustrin.  Anonyma insamlade data från 38 olika lastcykeltillverkare visar imponerande tillväxt i Europa-området. Från 2018 till 2019 var tillväxten cirka 60 procent. Och trots coronakrisen förväntar sig företag en tillväxt på cirka 53 procent 2020.

Tyskland största marknaden

Utvecklingen på den tyska marknaden är av central betydelse. Detta då 16 av de 38 lastcykelmärkena anger Tyskland som deras viktigaste marknad i Europa. Tyskland följs av Danmark där fyra tillverkare pekar ut landet som det viktigaste. Förutom befolkningsstorleken (Tyskland är EU: s största land och 14 gånger större än Danmark), bidrar de många inköpspremierna för lastcyklar från lokala myndigheter och regioner till utvecklingen av den tyska marknaden.

Sju av de 38 varumärkena är nykomlingar som inte hade försäljning 2018. Även om ingen av de 38 undersökta varumärkena under 2018 sålde mer än 5 000 lastcyklar, förväntar sig tre av dem göra det år 2020. Detta visar mångfalden och dynamiken i lastcykelindustrin med många unga och fortfarande små märken och ett ökande antal större aktörer.

Undersökningen bad också varje märke om försäljningsandelen för olika lastcykeltyper och för deras viktigaste nationella marknader i Europa. Resultat:

  • Försäljningen av lastcyklar för privat och kommersiellt bruk växer lika snabbt. Deras marknadsandelar är nästan lika.
  • Majoriteten av lastcyklarna säljs med elektrisk assistans och deras andel av marknaden växer. Andelen lastcyklar utan elhjälp minskade från cirka 31 procent 2018 till cirka 25 procent 2019.
  • Försäljningen av lastcyklar med tre hjul växer lite snabbare än två hjul. Deras andel är nästan lika i förväntad försäljning för 2020. Fyra hjulade lastcyklar kommer ännu inte att spela en viktig roll.

— Läs mer på Cargobike.jetzt — (länk)

—  Vår köpguide om lastcyklar — (länk)

Illustration: CityChangerCargoBike

14-07-2020

Läs mer