Marknadsandelen ökade till 40 procent

admin

admin

31 jan 2021

6-03-2019 / Under 2018 ökade elcyklarnas andel av försäljningen i Nederländerna från 31 till 40 procent, mätt i antalet cyklar. Ökad konsumtion, soligt väder och stort intresse för e-mobilitet, anses vara förklaringen till den fortsatta ökningen.

Denna utveckling av marknaden rapporterades av Bike-eu.com, som fått siffrorna från den nederländska branschorganisationen RAI.

Det framgår att totala marknadsvolymen för cyklar ökade med 5,7 procent. I värde uppnådde den holländska marknaden historiska höga nivåer. För första gången på fyra år passerade marknadsvolymen till 1 miljon enheter. Sammanlagt 1,01 miljoner cyklar såldes 2018.  Marknadsvärdet ökade med hela 25 procent från 976 miljoner euro 2017 till 1.220 miljoner euro år 2018. 

Den rekordhöga omsättningen beror på elcyklarnas popularitet . I 2018 genererade denna kategori två tredjedelar eller 823 miljoner euro av den totala omsättningen på marknaden. 

Experter som hävdade för tre år sedan att försäljningen av elcyklar var mättad i Nederländerna visar sig nu ha fel, skriver Bike-Eu. Elcyklarnas marknadsandel har  under de senaste åren legat kring 30 procent, men försäljningen ökade alltså till 40 procent år 2018. Elcykeln är nu den största kategorin i Nederländerna, bredvid de traditionella stadscyklarna. ”

-Elcykeln kommer att bli den nya standarden, säger Wouter Jager, vid Accell Group och även ordförande för sektionen cyklar i branschorganisationen RAI.

Källa Bike-EU.som

https://www.bike-eu.com/sales-trends/nieuws/2019/03/e-bike-now-biggest-category-in-the-netherlands-10135442

Testas i nr 1/2019 av Allt om Elcyklar.

(Foto: Björn Åslund)

Läs mer