Lastcyklar i framtidens urbana logistik

Björn Åslund

Björn Åslund

20 feb 2022

Framtidens transporter i städer ska vara säkrare, renare och effektivare. Detta ska ske genom samordning mellan olika transportaktörer. Logistiksystemet Smoovit är igång i Göteborg, och lastcyklar är en del av konceptet.

Smoovit innebär samlastning av transporter in till Göteborgs innerstad, och den 15 februari var det premiär för den allra första samlastningen.

Många transporter in till våra städer är ineffektiva. En del bilar går halvtomma och att transportera luft innebär onödiga kostnader och en onödig belastning på miljön.

– Om transporter kan samordnas och rätt fordon användas på rätt sätt kan vi minska trängseln i våra städer, få bättre luft och stadsmiljö, säger Cecilia Elb, projektledare för Smoovit på Volvo Group Connected Solutions, i ett pressmeddelande.

Det är bakgrunden till Smoovit, ett forskningsprojekt startat 2019 med 11 tunga samarbetspartners från transportindustrin, fastighetsägare, forskningsinstitut och myndigheter. En bärande idé för Smoovit är samarbetet mellan olika transportleverantörer.

– Genom att bygga ett system som knyter samman många aktörers IT-system underlättar vi för samarbeten, förklarar Cecilia Elb.

Första transporten

Den 15 februari genomfördes den första samlastade transporten in till Göteborg. Paket från DHL och Best kördes då in till cityhubben i Nordstan. De levererades sedan med lastcykel via transportören Pling till mottagare i närheten.

– Det är en viktig milstolpe i projektet att vi kan samlasta tillsammans för att göra framtidens transporter effektivare. Det går också väl ihop med att alla Bests leveranser är fossilfria sedan årsskiftet, säger Niklas Falk, Affärsområdeschef Göteborg på Best som är en av flera medverkande i projektet Smoovit.

Fakta: Smoovit

Smoovit är ett forskningsprojekt till hälften finansierat av Vinnova. Bakom projektet står ett konsortium med 11 medlemmar med koppling till transportindustrin. I projektet ingår: Volvo Group, DHL, Best, Pling, GLC, Velove, Nordstan, Trafikkontoret Göteborgs stad, RISE, IVL och Trafikverket.

Läs mer i pressmeddelande från Volvo Group

https://www.volvogroup.com/se/news-and-media/news/2022/feb/premiar-for-smoovits-forsta-leveranser-till-goteborg-city.html

Länk till Smoovits projektsida

https://smoovit.se/

Läs mer