Laddstationer ska motverka kaoset med elsparkcyklar

Björn Åslund

Björn Åslund

31 jan 2021

Den första laddstationen finns vid Hornstull.

Foto: Fortum

19-08-2019 / Elsparkcyklarna i större städer har blivit en källa till irritation, då de ofta ligger slängda på gångbanor. I Stockholm testas nu några lösningar, som laddningsställ och tydliga parkeringszoner markerade med gult på gatan.

Elsparkcyklarna är inte bara snabba och bekväma resor i stadsmiljö. När de blir många, tack vare hyrsystem som finns i många större städer, kommer också problemen. Cyklarna ligger ofta slängda på marken eller är parkerade där de hindrar framkomligheten. Värst är det för synskadade som får svårt att ta sig fram.

I dag finns det flera tusen elsparkcyklar i Stockholm genom hyrsystemen som VOI, Lime m fl. Några bra parkeringssystem har dock inte funnits, så de har parkerats lite hur som helst i stadsrummet. Men nu försöker Stockholms stad bringa lite ordning.

Förra veckan invigde trafikborgarrådet Daniel Helldén en första parkeringsplats med laddkapacitet vid Hornstull. Bakom denna lösning står företaget Movon, som drivs av KTH-studenten Erhan Kayhan och hans två vänner Osman Ulusoy och Sebastian Tsegay. De har utvecklat en parkeringsstation för elsparkcyklar som samtidigt fungerar som laddningsplats.

-Vi såg att elsparkcyklar ger en effektiv lösning på ett specifikt problem, säger Erhan Kayhan på elbolagets Fortums hemsida.

-Men problemen kring parkering och uppladdning har ibland överskuggat fördelarna med dessa delningstjänster. Vi hoppas nu leverera en lösning som förbättrar ordningen på gatorna, främjar etableringen av mobilitetstjänster i städer och hjälper operatörer hantera sina flottor på ett mer effektivt sätt.

Erhan ser pilotprojektet som ett utmärkt tillfälle att testa produkten ute på fältet och poängterar att insikterna från studien kommer ta Movon ett steg närmare en fungerande affärsmodell. Elektriciteten och inkopplingen tillhandahålls av Fortum.

Parkeringsstationen vid Hornstull har plats för fyra elsparkcyklar. Fler stationer ska sättas upp på bland annat Östermalmstorg, Sankt Eriksplan, Medborgarplatsen och Gallerian.

Ett ytterligare grepp från Stockholms stad för att minska sparkcykelkaoset är parkeringszoner. Ute på stan har man på gatan markerat dessa med en gul yta där användarna uppmuntras att parkera vid färdens slut. Uppmuntringen består av en bonus i form av lägre hyrkostnad när man parkerar på något av dessa ställen.

Om detta är fungerande lösningar får visa sig med tiden…

Läs mer