Köpare av lastcyklar får bidrag

Björn Åslund

Björn Åslund

1 feb 2021

17-10-2019/ I tyska Hamburg vill man minska biltrafiken, och det kan bland annat göras genom att gynna lastcyklar. Köpare av eldrivna lastcyklar kan få upp till 2000 euro i bidrag.

Det är sajten cargobike.jetz som rapporterar om att hur tyska städer vill gynna lastcyklarna genom bidrag till inköp. I detta fall även staden Karlsruhe och alltså Hamburg.

I Hamburg har staden reserverat 1,5 miljoner euro till lastcyklarna, i Karlsruhe är anslaget 250.000 euro. Lastcykelbidraget i Hamburg började gälla från 15 oktober och ska gälla till och med slutet av 2021. Det riktar sig till privatpersoner, företag och organisationer. Stödet ska uppgå till hela 33 procent av köpesumman, upp till 2000 euro per ellastcykel. De icke motoriserade lastcyklarna blir inte lika generöst stödda, där är maxsumman 500 euro per lastcykel.

-Fler lastcyklar och färre bilar och lastbilar på Hamburgs vägar. Detta gynnar klimatet och gör Hamburg tystare och luften bättre, säger Jens Kerstan miljösenator i Hamburg.

I Karlsruhe gynnas inte de elassisterade lastcyklarna lika generöst. Där ges ett bidrag på 800 euro för icke motoriserade lastcyklar, och 1 200 euro för de eldrivna. Dessutom ges 200 euro till socialt svaga köpare. I Karlsruhe är bidragstiden endast tre månader med start 1 november.

(Foto: Press Image © BUE)

Läs mer