Konferens: Cyklingen kan dämpa klimathotet

admin

admin

31 jan 2021

14-05-2019/ Cyklingens roll för att begränsa klimatförändringarna, är ett ledande tema vid konferensen  2019 World Cycling Forum, som äger rum 4 och 5 juni i Rotterdam.

Till denna tunga konferens för cykelindustrin har man bjudit in en rad experter som ska prata om hur cykling kan uppnå sin fulla hållbarhetspotential, för att minska den globala temperaturökningen och utsläpp av växthusgaser.

Konferensen kommer att fokusera på frågor som mobilitet, tillverkning, innovativa material, hållbara processer och teknik. Mässan riktar sig främst till ledande beslutsfattare inom cykelindustrin. Länk till listan med huvudtalarna och deras ämnen finns i faktarutan uppe till höger.

En av talarna är Steve Evans är chef för forskning inom industriell hållbarhet vid Cambridge University, som menar att cykelindustri kommer att få nya affärsmodeller. Driftkrafterna är de allvarliga utmaningarna inom miljö, hållbarhet och klimat, berättar Bike-Eu.com, som är en av konferensens medarrangörer.

Sälja hälsa istället för cyklar

De nuvarande djupa problemen kring hållbarhet och klimatförändringar kommer att leda till drastiskt förändrade affärsmodeller. Steve Evans kommer utveckla detta ämne; han ser möjligheten att cykelindustrin kommer att omvandlas från att sälja cyklar till att sälja hälsa inom en snar framtid.

Steve Evans är också chef för det nationella EPSRC Center for Innovative Manufacturing Industrial Sustainability med över 50 anställda. Forskningen syftar till att fördjupa förståelsen för hur industrin löser miljömässiga och sociala hållbarhetsproblem i design och vid tillverkning.

Steve Evans ska bland annat tala de möjliga konsekvenserna för cykelindustrin av några av de största trenderna inom tillverkning. Det ska handla om exempelvis övergången till biobaserade material, mindre fabriker, automation, hållbarhet och cirkulär ekonomi. Hans tal ska ge svar på frågor som ”Kommer din fabrik att vara så stor som möjligt, eller vara  butiksfönstret?” Och ”Kommer du till och med sälja cyklar eller kanske sälja hälsa?”

Läs mer om talarna på World Cycling Forum 2019

https://www.bike-eu.com/shows-events/nieuws/2019/05/agenda-finalized-for-world-cycling-forum-10135833

(Foto: renategranade0 / www.pixabay.com)

Läs mer