Kommentar: 1000 kr till nya cyklar istället?

Björn Åslund

Björn Åslund

17 mar 2022

KOMMENTAR: Den senaste tidens skyhöga priser på fossila bränslen har gjort det svettigt att tanka för en del bilister. Då rycker regeringen ut till fossilbilisterna räddning och sänker drivmedelsskatten på diesel och bensin till den lägsta tillåtna nivån enligt EU:s regelverk. 

Det innebär att priset på bensin och diesel vid pump blir drygt 1,30 kronor lägre per liter, utöver den skattesänkning med 50 öre som sker i maj.

Vi kan ha viss förståelse för den socialdemokratiska regeringens beslut, det är ju val om ett halvår. Då behöver ju väljarkåren matas med lite saftigt valfläsk. Och för en del bilister är diesel för 25 kr litern rätt saftigt. 

Dessutom tillkom 1000 kr till alla som äger en bil, och dessutom 500 kr till boende i bilägare i stödområden. Men där börjar frågetecken hopa sig.

Alltså 1000 kr i belöning eller stöd, för att du äger en bil? Vi tillåter oss att undra, är detta rimligt med tanke på rättvisa och den klimatkris vi står mitt i. Ska bilägande uppmuntras och subventioneras? Och de som väljer cykel eller kollektivtrafik blir utan stöd. 

Eftersom bilisterna redan fått billigare bränsle med 1,30 kr med regeringens förslag, hade ett mycket smakligare upplägg hade varit att använda de 1000 kr till subvention av cykling och kollektivtrafik. 

Det hade kunnat utformats så att länstrafikbolagen fick ett ordentligt stöd, och i gengäld kunnat sänka biljettpriserna ett antal månader. Och varför inte 1000 kr till alla som köper en ny cykel eller elcykel. Ett sådant beslut hade sänt signaler till bilisterna, om att det finns andra färdmedel.

Vi behöver fler som tar bussen och cyklar i Sverige, om vi ska klara klimatmålen. Regeringens beslut var mer inriktad på konservera bilåkandet. Hur kunde det bli så fel?

Björn Åslund, chefredaktör

Läs mer