Knapp skillnad i olycksrisk

Björn Åslund

Björn Åslund

31 jan 2021

Elcyklarna börjar synas i olycksstatistiken. Men de utländska studier som finns pekar på ingen eller liten ökning av olycksrisken i jämförelse med vanliga cyklar.

Visst har vi hört kommentarer om de far-liga elcyklisterna. Och säkert en och annan rubrik kryddad med uttalanden från någon trafiksäkerhetsexpert, som hävdar att elcyklar är farliga på grund av högre hastigheter. Men oron tycks överdriven.

Än så länge är det svårt att hitta någon alarmerande utveckling. Dock ska medges att underlaget ännu är begränsat.

Olycksstatistiken för elcyklar är ännu under utveckling, uppger Tomas Fredlund vid Transportstyrelsen som ansvarar för Strada-statistiken över alla olyckor som krävt sjukhusvård.

– Visserligen finns rutor på sjukhusens blanketter om elcyklar, men vi vet att det ännu inte fungerar fullt ut på alla sjukhus, säger han.

Tomas Fredlund, Strada trafiksäker­hetsanalytiker. Foto: Transportstyrelsen

Statistiken är alltså inte riktigt tillförlitlig och de låga siffrorna speglar ännu att elcyklarna är få. I Strada ser antalet skadade elcyklister ut så här: 11 (2013), -30 (2014) och 65 (2015). Detta kan ställas i relation till det totala antalet skadade cyklister enligt Strada, som var 12 105 (2013), 12 325 (2014) och 10 133 (2015).

En dödsolycka finns registrerad där en elcykel bedöms vara orsaken. Det var en kvinna som förlorade kontrollen över eldriften, och åkte ned för en slänt.

Vad gäller forskning så finns en studie från 2014 från Trivector Traffic AB, finansierad av Skyltfonden hos Trafikverket. Den är i huvudsak en sammanställning av internationella studier. Man har hämtat erfarenheter främst från Nederländerna, Tyskland, Österrike och Schweiz, som har hög andel elcyklar och i mycket liknar Sverige. Den berättar bland annat:

     En studie i Nederländerna från 2010 pekar på att skillnaden i skaderisk för elcyklister jämfört med vanliga cyklister är liten för personer upp till 75 år, men för äldre elcyklister ökar skillnaden i risk och det särskilt för kvinnliga elcyklister.

     Olycksstatistik från Schweiz pekar på att olyckorna är allvarligare för elcyklister. Dock inkluderar den statistiken även snabba elcyklar, vilket gör den svårare att tolka.

     Ett examensarbete vid tyska polishögskolan 2013 visade att olycksrisken inte är högre i jämförelse med vanliga cyklister. Däremot såg man en ökad risk för allvarliga skador.

     Ett österrikiskt projekt pekade på hög-re risk för incidenter på en testrunda med elcykeln. Dock var deltagarna främst äldre som inte tidigare elcyklat. Det visade sig att efter några testrundor blev det färre problemsituationer.

     Högre hastighet är ju den faktor som lyfts som elcyklarnas olycksrisk. En studie i Tyskland visade att elcyklister höll 16 km/h i genomsnitt, medan en vanlig cykel höll 14 km/h.

Annika Nilsson, rapportförfattare Trivector. Foto: Trivector

Rapportförfattaren Annika Nilsson hos Trivector kom till följande slutsats:

– Olycksrisken skiljer sig inte mellan elcyklister jämfört med vanliga cyklister, men skadorna hos elcyklister blir allvarligare.

– Observationsstudier visar att frekvensen kritiska händelser inte skiljer sig nämnvärt mellan elcyklister och vanliga cyklister, bortsett från en invänjningsfas då cyklisten inte lärt sig hantera elcykeln. 

Men rapporten landar ändå i en prognos att antalet cykelolyckor totalt och med elcyklar kommer att öka. Dock inte på grund av elcyklarnas egenskaper.

– Främst beror olycksökningen på att cyklandet ökar i och med el-cyklarna. Vi bedömer att cyklandet kan öka 10 procent till 2025 med elcyklarna, säger Annika Nilsson.

Fakta: Strada Statistik

Skadade elcyklister:
11 (2013)
30 (2014) 
65 (2015).

Skadade cyklister:
12 105 (2013)
12 325 (2014) 
10 133 (2015)

75 år gamla elcyklister, och äldre, har ökad skaderisk, enligt en nederländsk studie.

16 km/h höll elcyklister i genomsnitt, medan vanlig cyklar höll 14 km/h, visade en undersökning i Tyskland.

Trivectors rapport heter ”Trafiksäkerhetsaspekter av ökad användning av elcyklar i Sverige”, från september 2014.

Läs mer