Italien/Milano planerar för mer cykel och färre bilar

Björn Åslund

Björn Åslund

2 feb 2021

Fler gångvägar och cykelbanor och mindre plats för bilar. När Milano planerar inför en återgång till det normala är det med ambitionen att kraftigt minska luftföroreningarna. I Italien övervägar man nu statligt stöd till elcyklarna, för att avlasta kollektivtrafiken.

I veckan presenterade Milanos vice borgmästare, Marco Granelli, en ambitiös åtgärdsplan för att minska biltrafiken i staden, ett projekt döpt till Strade Aperte. När staden öppnar upp igen efter de sociala restriktioner som fortfarande råder på grund av covid 19 ska 35 kilometer av gatorna omvandlas för att ge utrymme åt gående och cyklister. Trottoarerna ska bli bredare, cykelbanorna ska bli fler och särskilda trafikfria områden ska inrättas, berättar Extrakt.se

– Självklart vill vi starta upp ekonomin så snabbt som möjligt, men vi tror att vi behöver göra det på en annan grund än tidigare. Nu gör vi oss redo att snabbt öppna vår stad igen och vi tror att det här kommer att gynna restauranger, hantverkare, kaféer och andra näringsidkare, säger Marco Granelli enligt The Guardian.

Milano och dess region Lombardiet hör till de områden i Europa med högst halter luftföroreningar, något som visat sig påverka hur hårt covid 19 slår. Det är också ett av de områden som drabbats hårdast av coronaviruset. Under de sociala restriktioner som har införts i hela Italien har trafikstockningarna och då också luftföroreningarna minskat med mellan 30 och 75 procent.

Elcyklar får stöd?

Den italiens regeringen har tillsatt en expertgrupp, som ska vägleda landet efter corona-krisen. Mer cykling i allmänhet pekas som en del av lösningarna för transporter i städerna. Elcyklar ses som en möjlighet för att avlasta de kollektiva transportmedlen. För att gynna elcyklarna överväger man nu att staten ska stötta inköp av elcyklar, uppger Bike-Eu.com.

Det kanske bör tilläggas att liknande exempel på omvandling av gator under och efter corona-krisen har aviserats i antal större städer. En del exempel finns i artikeln från The Guardian.

KÄLLOR

https://www.extrakt.se/milano-satsar-pa-att-minska-biltrafiken-nar-staden-oppnar-igen/

https://www.bike-eu.com/sales-trends/nieuws/2020/04/italian-taskforce-promotes-e-bikes-as-cities-prepare-to-reopen-10137732

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/21/milan-seeks-to-prevent-post-crisis-return-of-traffic-pollution

28-04-2020

Läs mer