Intresset har svalnat utan elcykelpremien

Björn Åslund

Björn Åslund

31 jan 2021

Ifs undersökning för 2019 visar att 6 procent av intervjuade hade köpt eller fått en elcykel.

Foto: If

23-08-2019/ Utan den statliga elcykelpremien har intresset för att köpa elcykel sjunkit rejält. Det visar en undersökning från försäkringsbolaget If. Endast fem procent säger sig fundera på att köpa en cykel utan premien – att jämföra med närmare 30 procent när If ställde samma fråga förra året.

När försäkringsbolaget If tog tempen på intresset under våren 2018 var det också tydligt att elcykeln var populär. Närmare 30 procent av respondenterna i en undersökning av If svarade då att man funderat på att köpa en, skriver If i ett pressmeddelande.

För 2019 har inga pengar avsatts för att subventionera köp av eldrivna fordon, och när If än en gång frågat hur många som funderat på att köpa en cykel – denna gång utan rabatten – är bilden en annan. Bland de 3 516 respondenter som deltog i Ifs undersökning svarade endast fem procent att de funderat på att köpa en elcykel till fullpris under 2019.

Däremot säger sig fortsatt många (15 procent) vara intresserade av fordonet om rabatten skulle återinföras.

Att det går trögare att sälja elcyklar i år utan elcykelpremien har vi också hört från cykelhandlare. Men andelen elcyklar i trafiken är numera påtagligt stor jämfört med några år sedan, sannolikt beroende på att de som skaffar elcykel också cyklar mycket. Så redaktionens bedömning är att elcyklarna nu nått en kritisk massa, där elcyklar kommer fortsätta att spridas och bli fler, dock inte i samma tempo som när elcykelpremien kryddade försäljningen. Ifs undersökning för 2019 visar att 6 procent av intervjuade hade köpt eller fått en elcykel. För 74 procent var det inte aktuellt alls med en elcykel. 

Fler skador med elcyklar

Att elcyklarna trots allt blivit många fler i Sverige under de senaste åren märks tydligt i Ifs skadestatistik.

– Även om vi inte registrerar data över just elcyklar specifikt är bilden bland våra handläggare att skadorna, till övervägande del stölder, med elcyklar helt klart blivit fler under de senaste 18 månaderna ungefär, menar Jenny Rudslätt, hem- och villaexpert på If.

Vanligtvis handlar det om att hela cykeln stjäls, men ibland även vissa enstaka delar, ofta det värdefulla batteriet.

Läs mer