Inte mycket elcykel i cykelstrategin

Björn Åslund

Björn Åslund

31 jan 2021

Regeringen vill stimulera hållbara transportlösningar inom bland annat kollektiv­trafik, gång och cykel. I april släpptes så den nationella cykelstrategin. Men elcykeln har inte fått någon framträdande roll strategin.

Fr v: Lars Strömgren, ordförande Cykelfrämjandet, infrastruktur­minister Anna Johansson, Svante Hagman Chef NCC Infrastructure, Madelene Håkansson, trafikplanerare Gävle kommun samt Tove Jägerhök, land­skapsarkitekt White

Foto: Ida Walderlo

– Många har väntat länge på regeringens nationella cykelstrategi. Nu är den här, och ska visa på regeringens ambitioner inom cykling, och dess inriktning är att hjälpa berörda aktörer att ta sitt ansvar, konstaterar infrastrukturminister Anna Johansson.

Strategin innehåller beskrivningar av nuläge och utmaningar samt prioriterade insatsområden. Vad gäller elcyklarna nämns de i avsnittet om cykel­trafikens roll i samhällsplaneringen. Där konstateras att dessa ställer högre krav på tillgänglighet och utformning av cykelparkering med stöld- och väderskydd. 

I avsnittet om utvecklingen inom cykelfordon konstateras att det blivit en större variation av cyklar. Detta innefattar exempelvis elcyklar, lastcyklar, lådcyklar, liggcyklar och armcyklar för personer med funktionsnedsättning.  Detta kan påverka säkerheten samt cyklingens omfattning och attraktivitet, konstateras i cykelstrategin.Mer konkret om elcyklarnas bidrag till de hållbara transportlösningarna blir dock inte strategin.

Lars Strömgren, ordförande för Cykelfrämjandet, är glad över att strategin finns och att infrastruktur­ministern lyfter cyklingen. Men han efterlyser skarpare mål:

– Det finns inga skarpa mål för hur mycket cyklingen ska öka och ingen tydligt utpekad aktör som ska se till att strategin tas vidare och blir verklighet. Det är också en brist på resurser för cyklingen – Sverige har en underhållsskuld för cyklingen på 30–40 miljarder kronor.

Strategin har ett tiotal förslag till förändringar kring lagstiftningen. Här saknar Lars Strömgren ett mer generöst reseavdrag för cykel till jobbet, bland annat då det ger stora hälsovinster.

Han hade gärna sett att elcykelns betydelse lyfts fram mer i cykelstrategin:

– Speciellt elcyklar gör ju att det behöver byggas bredare cykelbanor. Där tror vi inom Cykelfrämjandet att ökningen av elcyklar går i bräschen för en utveckling som kan gynna alla cyklister, under­stryker han. 

Läs mer