Ingen elcykelpremie i utkast till regeringspolitik

Björn Åslund

Björn Åslund

31 jan 2021

11-1-2019 / Nu finns ett utkast utkast till sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna. Något förslag på att åter införa elcykelpremien finns inte.

Regeringsfrågan ser ut att närma sig en lösning då Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet nu kommit överens om ett utkast till politisk överenskommelse, som också presenterats offentligt under fredagen.

Elcykelpremien, som fanns under 2018, hör hemma inom området miljö och klimat, och där har det sakpolitiska utkastet en hel del punkter. Bland annat finns ett avsnitt om fossilfria transporter, som kortfattat beskriver ett antal förslag. Man vill man jobba för fossilfri laddning och tankning ska möjliggöras genom att infrastrukturen byggs ut. Investera i produktion och distribution av biogas. Från år 2030 kommer det inte längre vara tillåtet att sälja nya bensin- och dieseldrivna bilar, enligt förslaget. 

I utkastet finns inga formuleringar som ens antyder av elcykelpremien skulle kunna blåsas till liv igen. Men så har också Centerpartiet och Liberalerna varit starkt kritiska till premien, och de har sannolikt haft starkt inflytande på utformningen av det regeringspolitiska utkastet.

(foto: TREK)

Läs mer