Hövding får säljförbud. Inte testad för högre hastigheter.

Björn Åslund

Björn Åslund

2 nov 2023

Konsumentverket har beslutat att införa ett tillfälligt förbud av cykelhjälmen Hövding 3 i Sverige, rapporterar SVT Nyheter. Enligt Konsumentverket har det inte visats att Hövding aktiveras i hastigheter över 20 km/tim, vilket alltså kan beröra elcyklister som ofta färdas i högre hastigheter.

Bakgrunden till beslutet är att Hövding inte uppfyller gällande krav, enligt myndigheten. Hövding skiljer sig från konventionella hjälmar, genom att den blåser upp till en skyddande airbag för huvudet i händelse av olycka,

”Det är exempelvis inte visat att utrustningen aktiveras och ger en tillräcklig stötabsorption vid fordonshastighet överstigande 20 km/h. Vid EU-typkontrollen har skyddets funktion vid fordonshastighet överstigande 20 km/h inte provats alls”, skriver Konsumentverket i sitt beslut enligt SVT.

Förbudet införs omedelbart och gäller till dess att myndigheten beslutar något annat. Om Hövding bryter mot förbudet riskerar företaget ett vite på 3 miljoner kronor.

Anmälningar

Konsumentverket inledde en granskning av hjälmen sedan problem med den uppmärksammats i media och flera anmälningar från allmänheten inkommit till myndigheten.

Förra sommaren tog Folksam bort sin rekommendation av hjälmen sedan krocktester visat att Hövding inte skyddar cyklisten vid krock med en bil som kör i 40 km/h.

Förbudet kommenteras på Hövdings webbsida:

”Konsumentverket har idag beslutat om ett tillfälligt försäljningsstopp av Hövding 3 i vår svenska webshop. Hövding delar inte Konsumentverkets bedömning och kommer att överklaga beslutet. Bakgrunden till beslutet är att myndigheten ifrågasätter den testmetod som Hövding 3 har prövats mot. Försäljningsstoppet gäller endast försäljning via hovding.se i väntan på ett slutligt beslut och återförsäljare berörs inte av beslutet.”

”Våra kunders trygghet och säkerhet är kärnan i hela verksamheten och den yttersta anledningen till att Hövding existerar. Hövding 3 har genomgått omfattande tester och bevisat sig vara överlägset bäst i de vanligaste cykelolyckorna. Testmetoden som Hövding 3 har certifierats enligt har tagits fram och godkänts av oberoende parter för att leva upp till högt ställda säkerhetskrav”

Läs mer:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/konsumentverket-har-beslutat-om-tillfalligt-forsaljningsstopp-av-cykelhjalmen-hovding

Läs mer