Helsingborg toppar Kommunvelometer 2023

Björn Åslund

Björn Åslund

31 aug 2023

Cykelfrämjandet har släppt årets Kommunvelometer där man granskar kommuners insatser för cykling under det senaste året. Bäst i Sverige är Helsingborg som tar hem första platsen både bland samtliga deltagande kommuner och i kategorin stora kommuner – för andra året i rad. 

Bland mellanstora kommuner vinner Varberg, medan Danderyd är i topp bland de mindre kommunerna. I genomsnitt investerade kommunerna 336 kronor per invånare på cykelinfrastruktur under 2022.

I år genomfördes Kommunvelometern för 14:e året i rad med totalt 54 deltagande kommuner.

Kommunvelometern är en benchmarking-studie som mäter och jämför kommunernas insatser för cykling under föregående år. Syftet med studien är att kunna jämföra nuläget i en kommun gentemot andra kommuner, se förändringar över tid samt att belysa områden där det finns potential för förbättringar. Kommunerna delas in i stora, mellanstora och små kommuner som beskrivs nedan. Årets cykelfrämjarkommun är Helsingborg, som intagit topp tio-placeringar de senaste sex åren och som för andra året i rad tar förstaplatsen. Cykelbilden på sidans topp är från Norra Hamnen i Helsingborg, och är från Helsingborgs kommun.

Andra plats tar Uppsala och på tredje plats kommer Varberg. Uppsala har tidigare tagit förstaplatsen i fyra omgångar av Kommunvelometern, och Varberg har hamnat bland topp-tio sex gånger tidigare. Varberg tar också förstaplatsen i gruppen mellanstora kommuner och klättrar upp fyra placeringar från fjolårets resultat. Bland de små kommunerna tar Danderyd förstaplatsen. 

100 kilometer ny cykelväg

Under 2022 har de deltagande kommunerna i Kommunvelometern åstadkommit mycket för ökad, säker och attraktiv cykling. Totalt har deltagarna i Kommunvelometern investerat strax under en miljard kronor för ny cykelinfrastruktur och nästan 100 kilometer ny cykelväg har byggts. Förra året ökade kommunerna sina poäng, men i år backar de något med cirka 2 poäng lägre i snitt jämfört med i fjol. Kommunernas genomsnittspoäng minskade inom delområdena informations- och marknadsföringsåtgärder samt organisatoriska åtgärder, inom övriga delområden är genomsnittspoängen densamma som i fjol. Kommunerna är ännu inte fullt tillbaka på 2021 års nivå, men resultatet ligger runt snittet sett till kommunernas poäng de senaste fem åren.

Undersöker barns cykling

Kommunvelometern för första gången hur kommunerna arbetar för att främja barn och ungas cykling, vilket undersöks även detta år. Mycket tyder på att det finns ett kunskapsglapp inom detta område och att det cykelfrämjande arbetet med barn och unga som målgrupp behöver kartläggas bättre, skriver Cykelfrämjandet i Kommunvelometern.

PS: Vi kommer att publicera en text som berättar mer om Helsingborgs satsningar på cykling.

Läs mer