Förslag: Paket med lastcykel får subvention

Björn Åslund

Björn Åslund

9 maj 2021

Det franska departementet för ekologisk omställning har meddelat planer på att skapa en särskild subvention levereras av paket med lastcykel, berättar bland annat Cyclingindustry.news.

Förslaget, som skulle kunna förverkligas i juni i år, planerar att ge upp till två euro per paket för de första 500 000 levererade paketen under det första året. Sedan upp till 1,30 euro för 1,5 miljoner paket år 2 och 0,6 euro för 3 miljoner paket under det tredje året. Dessa medel kommer att betalas till de företag som utför leveranstjänsten.

Finansieringen kommer från Frankrikes CEE-energibesparingscertifikat. Avsikten med subventionen är att stödja övergången från skåpbilar till leverans med lastcyklar. Hittills ska fyra teststäder utsedda; Angers Loire, Reims, Paris-Est-Marne et Bois och Grenoble-Alpes.

Målet med incitamentet är kopplat till utsläpp och folkhälsa, liksom effektivitet. Departementet uppger att en 1500 liters lastcykel kommer att avge 85 procent mindre CO2 än ett fordon med samma kapacitet. Planen är en följd av europeiska direktiv som tvingar EU-stater att börja minska utsläppen. Frankrikes strategi för låga koldioxidutsläpp syftar till att minska växthusgasutsläppen från transport med 28 procent till 2030 jämfört med 2015. Samtidigt finns nationell plan för aktiv mobilitet som tar sikte på att tredubbla cykelns andel av resorna till 2024.

Lastcyklar istället för bilarna kan förbättra luftkvaliteten i städer. I exempelvis Paris utgör godstransporterna mellan 15 och 20 procent av trafiken, men svarar för 45 procent av utsläppen av fina partiklar.

I Frankrike har lastcyklarna redan haft en snabb tillväxt i antal. Under 2020 var det en försäljningstillväxt på 354 procent, uppger Cyclinginudstry.news.

Källa: Cycling Industry News (se nedan)

Läs mer