Färre bilar i Lund. Låneelcyklar kan ha bidragit till förändringen.

Björn Åslund

Björn Åslund

14 mar 2024

Fler väljer cykel och biltrafiken fortsätter att minska enligt de senaste mätningarna på kommunala gator och cykelvägar i Lund. Motorfordonstrafiken har minskat med 10 procent sedan 2022, den största årliga minskningen någonsin. Låneelcyklar kan ha bidragit till förändringen.

Jämfört med basåret 2011 har motorfordonstrafiken på det kommunala vägnätet minskat med 35 procent, cykeltrafiken har ökat med 8 procent och resandet med kollektivtrafiken har ökat med 18 procent. Flera av Sveriges större städer visar upp en minskning liknande den i Lund medan trafiken ökar på det statliga vägnätet, berättar Lunds kommun i en pressrelease.

­– Det är särskilt positivt att cyklingen har ökat med 3 procent jämfört med 2022. Genom att erbjuda attraktiva stadsmiljöer som prioriterar fotgängare, cyklister och kollektivtrafik kan vi nå kommunens mål om klimatneutralitet 2030. Vi har Lundaborna med oss i det långsiktiga arbetet och kommer att göra ytterligare satsningar framöver, säger Louise Rehn Winsborg (M), ordförande i tekniska nämnden.

Miljöbästa kommun

Förra året utsågs Lund till Sveriges miljöbästa kommun av tidningen Aktuell Hållbarhet. Grunden till den positiva utvecklingen är att Lundaborna i hög grad är medvetna om klimatfrågan och väljer att resa hållbart. Tillsammans med kommunens långsiktiga arbete och stora satsningar på cykelvägar, spårväg och utveckling av stadsmiljöer bidrog det till utmärkelsen.

Under pandemin sjönk resandet med kollektivtrafiken med över 30 procent. 2023 har kollektivtrafikresandet återhämtat sig och är nästan på samma nivåer som före pandemin. Pandemin har också påverkat var vi arbetar. I dag kan fler arbeta hemifrån och minska sin arbetspendling.

Låna en elcykel

Att prova på nya resvanor, till exempel att låna en elcykel under några veckor, är en av de åtgärder som påverkat Lundabornas resande och som har fått många att se cykeln som ett alternativ till bilen för vardagsresor. Det menar Johan Gomér, gatuchef i Lunds kommun. Han lyfter också fram kommunens arbete med infrastruktur och supercykelvägar:

­– Vi arbetar tillsammans med Trafikverket och flera andra kommuner för att bygga ut det regionala cykelvägnätet. I år gör vi till exempel förbättringar i södra Lund, på Sankt Lars-området, som kommer att underlätta för de omkring 1 000 cyklister som cyklar dagligen mellan Malmö och Lund, säger Johan Gomér.

Läs mer