Européerna växlar till cykeln

admin

admin

2 feb 2021

Cykling som ett uthållig och hälsosamt transportsätt under pandemin har fått mycket uppmärksamhet i Europa inom media och politik under de senaste veckorna. Detta bekräftas i undersökningar. I bland annat Tyskland var cykling vanligaste transportmedlet under en dag i april.

Nu finns uppgifter från flera europeiska länder som visar att medborgarna tagit till sig cykelns fördelar för vardagsresorna under Covid-19-krisen, berättar den europeiska cykelorganisationen ECF (European Cyclist Federation) i ett nyhetsbrev.

ECF har bedrivit intensiv lobbyverksamhet ihop med partners i cykelindustrin riktad mot EU-kommissionen. ECF vill inkludera ett omfattande finansiellt stöd för cykling i EU:s återhämtningsplan. Nu har ECF hittat uppgifter som visar att medborgarna i stor utsträckning växlat över till cykling under nedstängningarna till följd av pandemin.

I Tyskland den 12 april var cykling till och med det mest använda transportmedlet bortsett från gång. Detta enligt en undersökning av marknadsundersökningsinstitutet Gfk i samarbete med mobilitetsdata-uppstarten Motiontag rapporterade tidningen Der Spiegel. Den visar att tyskarna tillbringade 14 minuter på cykel den här dagen, men bara 12 minuter i bil. Innan nedstängningen var den genomsnittliga dagliga cykeltiden endast cirka 2,5 minuter. Till och med i maj, när många begränsningar tagits bort, förblev cykelnivåerna mycket högre än innan pandemikrisen. Det var särskilt tydligt under helger, men också på vardagar.

En liknande bild framgår av data insamlade av den franska EuroVelo-samordnaren Vélo & Territoires, som har ett landsomfattande system av automatiska cykelräknare. Enligt den senaste rapporten har cyklingen i Frankrike ökat med 27 procent efter avslutet av nedstängningen den 11 maj jämfört med samma period 2019. Även här är ökningen särskilt hög under helgerna, med 49 procent. Men det syns också en ökning med 21 procent under vardagar i städer, vilket visar att cykling vinner mark både för nytta och för fritidsändamål.

Dessa uppgifter visar att de många åtgärder som städer, regioner och regeringar har vidtagit under pandemin tydligt svarar på efterfrågan från medborgarna. Det är nu dags för planerare och beslutsfattare att övertyga dem att fortsätta cykla också kommande månader och år, avrundar ECF sitt nyhetsbrev.


FÖR DIG SOM VILL VETA MER OM ELCYKLAR

—- Alla cykeltester 2020 och äldre —- (länk)

— Köpguiden 2020: Hitta rätt cykeltyp — (länk)

— Så sköter du batteriet—  (länk)

25-06-2020

Läs mer