EU vill höja kraven på batterierna

admin

admin

2 feb 2021

Som en del av planen för cirkulär ekonomi, så föreslår EU-kommisionen att modernisering av EU:s lagstiftning för batterier. Batterier som hamnar inom EU-området ska vara hållbara, säkra och ge höga prestanda under hela sin livstid, rapporterar Bike.Eu.com

Meningen är att detta ska leda till att batterierna tillverkas med minsta möjliga miljöpåverkan, vilket innebär råvaror som framställs med respekt för mänskliga rättigheter och miljölagar.

EU-kommisionen föreslår att kraven ska bli obligatoriska för alla typer av batterier, inklusive de som används i elcyklar, för EU-marknaden.

Kraven gäller alltså råvaror från ansvarsfulla källor och begränsad användning av farliga ämnen. Det kommer även finnas miniminivåer för användning av återvunnet material i batterier, krav på lågt CO2-avtryck vid tillverkning, samt krav på prestanda och hållbarhet. Dessutom ska det finnas mål för insamling och återvinning av batterier, vilket anses viktigt för att driva utvecklingen mot en mer hållbar och konkurrenskraftig batteriindustri, såväl i Europa som i resten av världen, skriver Bike-Eu.com

LEVA-EU (en handelsorganisation för lätta elfordon) i samverkan med Recharge (industriorganisation för laddbara batterier) välkomnar förslaget:

-En tydlig rättslig ram som kommer att minska klyftan i befintlig lagstiftning och kan jämföra villkoren för internationella aktörer.

Överreglering hotar

Men Recharge ger också en tydlig varning: 

-I dagens förslag ser vi en hög nivå av komplexitet och fruktar att detta kommer att leda till överreglering av innovativa industrier inom batterier eller elektrisk mobilitet. Att minska klyftan i internationell konkurrens hänger på långsiktiga investeringar och ett sammanhängande regelverk.

Bike-EU.com berättar att batterier och batteriavfall har inom EU sedan 2006 reglerats av batteri-direktivet 2006/66/EC. En modernisering av detta ramverk bedöms som nödvändigt på grund av ändrade socioekonomiska förhållanden, teknisk utveckling, marknad och användning av batterier. 

EU-kommisionen förväntar sig en snabb ökning av batterier, man räknar med en 14-dubbling fram till 2030. Drivkraften är främst utvecklingen inom elektriska fordon, vilket också gör denna marknad till strategiskt viktig globalt sett. En liknande exponentiell tillväxt globalt kommer leda till en enorm efterfrågan på råvaror till batterimaterial, därav uppstår behov att minska miljöpåverkan.

De ändringar som föreslås av EU-kommisionen ska underlätta målet om att nå klimatneutralitet vid 2050.

18-01-2021

Läs mer