EU röstar ja till strängare krav på batterier

Björn Åslund

Björn Åslund

18 jun 2023

I den gångna veckan godkände EU-parlamentet nya regler för design, produktion och avfallshantering av alla typer av batterier som säljs i EU. Bland annat ska det bli hårdare krav på hållbarhet, prestanda och märkning av batterierna.

Med 587 röster för, nio emot och 20 nedlagda röster, godkände parlamentsledamöterna en överenskommelse som nåtts med rådet om att se över EU:s regler om batterier och förbrukade batterier.

Den nya lagen tar hänsyn till den tekniska utvecklingen och framtida utmaningar inom sektorn och kommer att täcka hela batteriets livscykel, från design till slutet av livslängden.

Bland de förändringar som finns i förordning syns en obligatorisk deklaration om CO2-avtryck och etiketter med information för batterier för elfordon, batterier för lätta transportmedel som elskotrar och elcyklar och laddningsbara industribatterier med en kapacitet över 2 kWh.

Det kommer ställas krav på batterier i bärbara apparater så att konsumenterna själva enkelt kan ta bort och byta ut dem.

Ett digitalt batteripass för cykelbatterier, industribatterier med en kapacitet över 2 kWh och elfordons-batterier.

En due diligence-policy för att granska sociala och miljömässiga risker för alla ekonomiska aktörer, utom för små och medelstora företag.

Man har satt strängare mål för insamling av avfall: för bärbara batterier – 45 % till 2023, 63 % till 2027 och 73 % till 2030; för elcykel-batterier – 51 % till 2028 och 61 % till 2031.

Källa: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230609IPR96210/making-batteries-more-sustainable-more-durable-and-better-performing

Läs mer