EU-parlamentet uppmanar till fördubblad cykling till 2030

Björn Åslund

Björn Åslund

21 feb 2023

Europaparlamentets resolution om att utveckla en EU-cykelstrategi ger EU-kommissionen i uppdrag att fördubbla antalet cyklade kilometer i Europa till 2030.

Europaparlamentets resolution antogs nästan enhälligt i Strasbourg, anger en handlingsplan med 17 punkter för att utveckla mer cykelinfrastruktur. Den ska skapa grogrund i Europa för produktion av cyklar, komponenter och batterier och bidra till två miljoner arbetstillfällen i ett ”cykelekosystem” som omfattar tillverkning, turism, detaljhandel, hälsa och sport som redan idag sysselsätter en miljon människor i Europa, skriver ECF (European Cyclists Federation) i ett pressmeddelande.

Cykelföreningar European Cyclists’ Federation (ECF), Cycling Industries Europe (CIE), Confederation of the European Bicycle Industry (CONEBI) och European Bicycle Manufacturers Association (EBMA) välkomnar parlamentets resolution, skriver ECF. 

Man gratulerar dess transport- och turismkommitté för att genomföra resolutionen som är ett initiativ av Europaparlamentarikern Karima Delli.

– Cykling ger så många fördelar: bättre hälsa, mindre trängsel, mer levande städer och så vidare. Men hittills har vi saknat en stark signal från EU-institutionerna som erkänner cyklingens centrala roll i våra samhällen, säger Karima Delli i en kommentar.

Karima Delli.

Inte juridiskt bindande

Europaparlamentets resolution om en EU-cykelstrategi är inte juridiskt bindande, uppger ECF, men är ett nyckeldokument för att forma framtida politiska prioriteringar och beslut som parlamentet kan hålla Europeiska kommissionen ansvarig för. Resolutionen kräver en rad specifika åtgärder för att möjliggöra och ökad cykling:

  • Avsevärt öka investeringarna i säker, separerad cykelinfrastruktur och integrera cykling i urbana ramar.
  • Ta hänsyn till cykling när du bygger eller uppgraderar infrastrukturen för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T).
  • Inkludera cykelindustrin i mobilitetsekosystemet i EU:s industristrategi.
  • Stöd produktionen av ”Made in Europe” cyklar och komponenter.
  • Möjliggöra skapandet av ytterligare högkvalitativa gröna jobb inom cykelbranschen.
  • Påskynda utvecklingen av EuroVelo, det europeiska cykelvägsnätverket, och dess 17 rutter.
  • Främja cykelvänliga arbetsplatser.
  • Aktivera säkra och säkra cykelparkeringar och laddningskapacitet för elcyklar.
  • Utse 2024 till det europeiska året för cykling.

Läs mer