EU kanske skärper regler för elsparkcyklar

admin

admin

31 jan 2021

15-07-2019/ Elsparkcyklarna som gör högst 20 km/tim klassas som cyklar, och ska framföras som cyklar. Men för snabbare elsparkcyklar är reglerna mer svårtolkade. Den snabba utbredningen av elsparkcyklarna i Europas städer, med olyckor och andra störningar, gör att  EU börjar titta på skärpning av reglerna för dessa fordon.

TEXTEN HAR UPPDATERATS

Vilka regler som gäller för elsparkcyklarna, eller elscooterr, i Sverige är i dagsläget tydligt, åtminstone så länge den gör högst 20 km/tim med en motor på högst 250 watt. En sådan elscooter kan klassificeras som en typ av cykel och ska framföras enligt de regler som gäller för en cykel. Dessa uppgifter hittar vi på Transportstyrelsens hemsida.

Kan elscootern köras fortare än 20 km/tim och har en starkare motor än 250 watt blir det dock knivigare med klassningen, enligt Transportstyrelsens bedömning. Då är elscootern inte en cykel och kan inte köras efter cykelregler. Frågan är då vad den i stället kan klassas som? Det som ligger närmast tillhands är att se elscootern  som mopedklassad, till exempel moped klass II. Men en moped klass II ska också uppfylla flera tekniska krav som en elscooter sannolikt inte klarar. Ett exempel på det är krav på bromsarna, uppger man från Transportstyrelsen.

Är elscootern snabbare eller starkare än en cykel men inte uppfyller kraven som ställs på en moped kan den inte klassas som vare sig cykel eller moped. Då får fordonet inte köras på allmän väg utan endast inom ett inhägnat område, uppger Transportstyrelsen.

Men när nu elscootrarna börjar breda ut sig i städer runt om i Europa kommer också problemen. Antalet olyckor har ökat, och många gånger framförs elsparkcyklarna på olagligt och olämpligt. Så nu kommer ifrågasättande och rop på hårdare reglering.

Mer hållbar trafik

Samtidigt har vi fått ett nytt eldrivet fordon som kan vara ett bra komplement till bilar och en överbelastad kollektivtrafik i många städer. Så elsparkcyklarna kan bli en del i omställningen till en mer hållbar trafik i städer, stora som små. 

Så några direkta totalförbud mot elsparkcyklarna lär det knappast bli, men tydligare och stramare regler hur de ska framföras och utrustas, lär nog bli konsekvensen av den snabba utbredningen.

Sannolikt är det också så att många användare inte heller förstått vilka regler som faktiskt gäller. I Sverige är det ju tydligen klart med att elsparkcyklarna (om de toppar vid 20 km/tim) lyder under samma regler som cyklar. Men detta har inte alltid nått till användarna, som kanske inte heller har koll på reglerna för cykling.

Men mer regler är på gång ute i Europa. I exempelvis Spanien håller man på strama upp reglerna, berättar Svenska Magasinet som är en nyhetsajt för svenskar i Spanien. Till hösten väntas nya regler som bland annat kan innebära samma regler kring droger och alkohol som för andra fordon, och även hastighetsbegränsning på 25 km/tim.

Gemensamma regler inom EU

Vi nås också av uppgifter om att elsparkcyklarnas framfart nu triggat EU:s lagstiftare, vilket då skulle kunna leda till gemensamma regler inom den europeiska unionen. Dessa uppgifter kommer från Bike-Eu.com, som man hämtat upplysningar från Manuel Marsilio, som är chef vid Confederation of the European Bicycle Industry (CONEBI). 

-Med den första dödsolyckan med en elektrisk scooteranvändare som skedde nyligen och med användningen växer snabbt, börjar Bryssel vara allvarligt oroad. Dessutom kan elektriska scootrar ibland nå mycket höga hastigheter över 25 km/tim och det finns ökande oro över oförutsägbara bromsincidenter, förklarar Marsilio för Bike-Eu.com.

 -Som ett resultat på europeisk nivå säger rykten att det kan vara arbete med EU:s riktlinjer, i full respekt för subsidiaritetsprincipen (red anm: Subsidiaritetsprincipen eller närhetsprincipen är en princip som innebär att beslut ska fattas på så låg nivå som möjligt). Då måste man ta hänsyn till på att elsparkskotrar just nyligen blev lagliga i Tyskland och är helt förbjudna på allmänna vägar i Storbritannien. 

Fakta – Så får du köra en elsparkcykel

Elsparkcykel får köras på samma sätt som andra cyklar. Det innebär att du kan köra på cykelvägar och i viss utsträckning även på bilvägar. Men på gågata får du endast köra i gångfart, 6-7 kilometer i timman och du har väjningsplikt mot gående. Däremot är det inte tillåtet att cykla på en trottoar.

Att skjutsa passagerare på elsparkcykeln är knappast lagligt, då fordonsreglerna säger att på en cykel eller en moped får inte samtidigt färdas flera personer än cykeln eller mopeden är byggd för. Elsparkcyklarna är i princip alltid byggda för transport av en person.

Källa: https://www.dn.se/nyheter/sverige/har-ar-regler-och-fragetecken-kring-elsparkcyklar/

Läs mer