Ett steg närmare antidumpingtullar

admin

admin

31 jan 2021

Giant är ett av företagen som kan drabbas av EU:s antidumpingtullar. Skärmdump från Giant Bicycles hemsida.

19-11-2108/ EU-kommisionen har tagit ytterligare ett steg i processen att införa antidumpingtullar mot elcyklar från Kina. I ett upplysningsdokument pekar man ut sex kinesiska cykeltillverkare, som föreslås drabbas av antidumpingtullar plus utjämningstullar. De varierar från 18,8 procent till 79,3 procent.

EU-kommissionen offentliggjort ”Allmänna slutgiltiga upplysningsdokument” om ”Fall AD643 – Antidumpningsförfarande beträffande import av elektriska cyklar med ursprung i Folkrepubliken Kina.” (översättning från engelska), berättar Bike-Eu.com. EU- kommissionen kommer att skicka det till berörda företag, och parter som har samarbetat i förfarandet. Dessa intressenter och parter som samarbetade har fram till och med den 29 november 2018 att lämna sina synpunkter på det slutliga meddelandet. Planen är att det slutgiltiga beslutet ska tas 18 januari 2019.

I sitt upplysningsdokument pekar kommissionen ut sex företag för vilka olika dumpningstullar ska införas:

  • Bodo Vehicle Group Co., Ltd; 60,1 procent antidumpning plus 13,3 procent utjämningstullar
  • Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co, Ltd; 21,0 procent antidumpning plus 3,8 procent utjämningstullar
  • Jinhua Vision Industry Co Ltd; och Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd; 10,9 procent antidumpning plus 7,9 procent utjämningstullar
  • Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd.: 63,2 procent antidumpning plus 16,1 procent utjämningstullar
  • Yadea Technology Group Co., Ltd; 38,9 procent antidumpning plus 9,7 procent utjämningstullar

Dessutom föreslår EU-kommissionen olika dumpningstullsatser för andra företag som är grupperade i fyra kategorier. Storleken på tullsatsen beror beroende på hur pass samarbetsvilliga företagen varit vid EU-kommisionens undersökningar. De minst samarbetsvilliga företagen kan drabbas av 70,5 procent antidumpning plus 8,8 procent utjämningstullar.

Läs mer