Elstödda sparkcyklar

Björn Åslund

Björn Åslund

31 jan 2021

Floran av elcyklar har numera berikats av elsparkcyklar.

Foto: eZRide/Mats Lindberg

Inokim är ett märke som säljs på den svenska marknaden.
Inokim ska vara världsledande på elsparkcyklar, uppger eZRide som är generalagent för Inokim i Sverige, Danmark och Norge. Det beskrivs som ett fordon man lätt tar med i bilen, på bussen, på tåget eller på båten.

Modellen Inokim Quick 3 ska klara 22-30 kilometer på en laddning. Den är byggd för en last på upp till 120 kilo, och för en högsta hastighet av 20 km/tim.

Ur Allt om Elcyklar nr1 2018

Läs mer