Elsparkcyklarnas utsläpp inte så små

admin

admin

31 jan 2021

5-08-2019 / Livscykelanalyser av elsparkcyklar visar att de inte alls har små CO2-utsläpp per kilometer. Detta enligt en studie gjord vid North Carolina State University.

Hyrsystemen med elsparkcyklar brer ut sig i våra större städer, och de marknadsförs med argument mikromobilitet som alternativ till bil med låga utsläpp av CO2. 

Men bara för att de är små lätta fordon som drivs med el och är utan avgasrör betyder inte att de är fria från utsläpp. Driften på gatan är förstås energisnål, men ska jämförelsen med andra transportmedel bli rättvis måste även tillverkning, reparationer, skrotning med mera tas med. Och då blir resultatet inte till fördel för elsparkcyklarna, åtminstone enligt den studie som gjorts vid North Carolina State University.
 

Studien drar slutsatsen att system med elsparkcyklar alstrar mer växthusgaser per kilometer än en normal dieselbuss med hög beläggning, och än mer än en elmoped, elcykel, vanlig cykel och inte oväntat att promenera.

Visserligen var de totala utsläppen för elsparkcykeln mindre än hälften jämfört med en normalstor bil, men en enkät bland användare i Raleigh i North Carolina visade att endast 34 procent av resorna verkligen ersatte bilresor. Många resor var istället för gång och cykel. Slutsatsen blev då att många av resorna med elsparkcykel gav högre utsläpp än alternativen.

Läs mer