Elsparkcyklarna regleras i Göteborg

admin

admin

1 feb 2021

Parkeringsförbud i vissa områden i centrala Göteborg och en hastighetsgräns på flera gågator. Det är några av de nya regler som staden inför för elsparkcyklar.

Allt om Elcyklar har tidigare kunnat rapportera om att elsparkcykelföretaget Voi infört restriktioner i Malmö och Göteborg. På vissa gator begränsas hastigheten till 6 km/tim.

Men nu är det alltså trafikkontoret i Göteborg som reglerar användning av elsparkcyklarna. Hur detta ska gå till beskrivs i ett pressmeddelande.

Elsparkcyklarna ska inte längre kunna lämnas eller parkeras överallt och deras maxfart sänks på en rad gågator och i gångfartsområden. Detta har Göteborg Stad och elsparkcykelföretagen kommit överens om.

Överenskommelsen går ut på att minska de negativa effekterna av denna snabbt framväxande delningstjänst, som olämpligt parkerade eller slängda elsparkcyklar. Samtidigt ska överenskommelsen förstärka de positiva sakerna, som att elsparkcyklarna erbjuder enkel och lättillgänglig mobilitet i Göteborg.

– Min bedömning är att överenskommelsen möjliggör ett bra samarbete med de elsparkcykelföretag som etablerar sig i staden, så att vi gemensamt kan arbeta för att det ska fungera så bra som möjligt för alla som rör sig och vistas här, säger Malin Månsson, trafikplanerare på trafikkontoret Göteborgs Stad.

Överenskommelsen är framtagen av trafikkontoret på uppdrag av trafiknämnden.

– Denna överenskommelse är bara början. Företagen har redan genomfört en del av dessa åtgärder men vi kommer att behöva följa utvecklingen och ha fortsatt dialog med företagen för att utveckla och förbättra de åtgärder och insatser som görs, säger Malin Månsson på trafikkontoret.

Fakta

Överenskommelsen i Göteborg innebär bland annat följande:

  • Elsparkcyklarna ska inte kunna lämnas eller parkeras på en rad platser och gator i centrala Göteborg, längs kajerna vid Göta älv och stadens kanaler samt på Götaälvbron – se kartan. Detta kan företagen styra genom så kallad geofencing eller digitala staket.
  • Elsparkcyklarna ska inte kunna köras fortare än 6 km/h på fyra gator där extra många människor rör sig: Kungsgatan (de fem kvarteren öster om Ekelundsgatan), Korsgatan, Fredsgatan och Haga Nygata. Även detta kan styras med digitala staket.
  • Företagen ska löpande informera användarna om att de på alla andra gångbanor, gågator och i gångfartsområden i staden bara får köra i maximalt 6 km/h.
  • Göteborgs Stad ska på försök markera särskilda parkeringszoner där behovet är som störst och där användarna uppmuntras att hämta eller lämna elsparkcyklar. Det är dock inte tvingande att använda dessa p-zoner utan företagen ska på olika sätt påverka sina kunder att parkera där.

(Bild: Göteborgs Stad)

18-10-2019

Läs mer