Elsparkcyklar ökar snabbt i olycksstatistiken

Björn Åslund

Björn Åslund

17 nov 2021

Sedan 2016 har antalet olyckor med elsparkcyklar ökat från att knappt synas i statistiken till omkring 1 000 olyckor det senaste året. Det visar en sammanställning av olycksutvecklingen bland fem fordonstyper som Transportstyrelsen tagit fram.

Myndigheten har studerat olycksutvecklingen från 2016 och fram till och med augusti i år för elsparkcyklar, A-traktorer, mopedbilar, fyrhjulingar och snöskotrar. Uppgifterna är sammanställda ur Transportstyrelsens olycksdatabas Strada.

2016-2018 inträffade cirka 20 personaskadeolyckor per år med elsparkcykel inblandade. Åren därefter ökade antalet till drygt 700 personskadeolyckor och till och med augusti i år har det skett 1 056 olyckor med elsparkcykel.

-Majoriteten av olyckorna med elsparkcyklar inträffar i storstäder och sker framför allt på kvällar och nätter under helger. Det beror så klart på att det finns flest elsparkcyklar i större städer, men visar också att elsparkcykeln har blivit ett fordon som används i stadslivet av unga vuxna på ett inte helt trafiksäkert sätt, säger Khabat Amin, statistiker på Transportstyrelsen.

Antalet olyckor ökade kraftigt 2019 när elsparkcyklarna etablerades på marknaden. Förra året sågs ingen större förändring, men sannolikt är bortfallet större under pandemiåret 2020. Till och med augusti i år har olyckorna med elsparkcykel ökat. Hur användandet har utvecklats går inte att säkert avgöra eftersom det inte finns något register för elsparkcyklar.

Tre dödsolyckor

Cirka 40 procent av de omkomna eller skadade i olyckor med elsparkcykel var i åldersgruppen 20-34 år.

Under de senaste fem åren har det totalt inträffat tre dödsolyckor där minst en elsparkcykel varit inblandad.

Läs mer