Elsparkcyklar minskar inte utsläpp

admin

admin

31 jan 2021

30-09-2019/ De allt mer populära elsparkcyklarna bidrar inte till minskade utsläpp från trafiken. Istället ersätter de ofta resor med kollektivtrafik eller gång och cykel. Det framgår av en rapport från konsultföretaget WSP som Dagens Nyheter (DN.se) har tagit del av.

Elsparkcyklar har totalt sett mycket liten påverkan på minskade utsläpp, enligt rapporten. 

– Det är svårt att dra slutsatsen att de faktiskt bidrar till hållbarhet. Jag vill inte säga att de inte betyder något, men eftersom elsparkcyklarna oftast ersätter cykel, gång och kollektivtrafik är deras påverkan inte så stor, säger Felix Miranda Thyrén, transportekonom på WSP.

I rapporten jämför WSP sju städer: San Francisco, Toronto i Kanada, London, Stockholm, Auckland på Nya Zeeland, Singapore och Dubai, och hur de förhåller sig till den nya mikromobiliteten – elsparkcyklar och cykeldelning, berättar Dagens Nyheter (länk se faktaruta i högerspalten.)

Ett lyckat exempel på introduktion av elsparkcyklar är Singapore. Där hade de en tydlig policy från början, operatören har delat med sig av data till staden och de ökade på antalet fordon successivt.

Stockholm klassas som reaktivt i rapporten – reglering införs i efterhand och allt eftersom användandet ökar. Staden har gett operatörerna fritt tillträde, men som ett resultat av oro från invånarna finns nu en – ej juridiskt bindande – överenskommelse med flera operatörer om parkeringszoner och parkeringsförbud samt hastighetsbegränsning på flera gator.

Att inte ha ett regelverk kan ge mikromobilitet en negativ klang och möjligen leda till ett förbud, enligt WSP. 

– Stockholm är ett bra exempel på hur viktig dialogen mellan operatörerna och staden är när lagstiftningen inte hunnit ikapp. Och det är bra att den här överenskommelsen kom på plats relativt snabbt. Det finns en negativ social opinion när det gäller elsparkcyklar. För annan mikromobilitet, till exempel bildelningstjänster, är opinionen inte alls lika stark. En bilolycka får ju mycket mindre uppmärksamhet än en olycka med elsparkcykel, säger Hamza Harrami rådgivare på WSP vid intervju med DN.se.

Läs mer på DN.se

https://www.dn.se/sthlm/rapport-elsparkcyklar-gor-liten-klimatnytta/

Läs mer