Elcyklarna fortsätter att öka

Björn Åslund

Björn Åslund

11 okt 2022

Elcyklar fortsätter att öka – mer än var femte cykel som säljs i Sverige är numera en elcykel, och försäljningen ökar med 4 procent från föregående cykelår.  Det visar färsk statistik från Cykelbranschen.

– Elcykeln är för allt fler familjer ett smartare alternativ till andrabilen, inte minst i våra oroliga tider, säger Joakim Stenberg, VD Cykelbranschen.

För Cykelbranschen pågår cykelåret från 1 september till sista augusti, och nu har branschen levererat färska siffror för det gångna årets cykelförsäljning. Totat såldes 432 900 cyklar, varav 94 300 var elcyklar under cykelåret 2021/2022.. Det innebär att elcyklarnas andel av den totala cykelmarknaden nu uppgår till 21 procent, mer än var femte såld cykel i Sverige är alltså en elcykel. Ökningen för andelen sålda elcyklar är sedan föregånde år 4 procent.

Cykelåret innan såldes 90 000 elcyklar vilket då var 19,5 procent av cykelmarknaden.

– Mer än var femte såld cykel i landet är en elcykel och försäljningen ligger nu stabilt på nära 100 000 sålda elcykar varje år. Det betyder att elcykeln blivit ett etablerat fenomen i Sverige. En elcykel, som ju är utmärkt för pendling på lite längre sträckor, har till exempel för många familjer blivit ett smartare alternativ till andrabil som kostar mycket mer, inte minst i en orolig värld med höjda räntor, krig och skenande räntor, säger Joakim Stenberg, VD Cykelbranschen.

Joakim Stenberg, VD Cykelbranschen.

Att elcyklar ökar innebär att cykelbranschen inte tappar alltför mycket på intäktssidan då elcyklar generellt kostar mer cyklar och snittpriset har gått upp.

Totalt minskar cykelmarknaden i antalet sålda cyklar med cirka 5 procent sedan föregående cykelår, men enligt Joakim Stenberg finns det naturliga orsaker till minskningen:

– Att vi tappat lite totalt det senaste cykelåret beror främst på brister i produktion och leveranser, som lett till att komponenter fattas och cyklar inte kunnat sättas ihop i önskad utsträckning. Samma problem präglade även föregående år. Vi har ju på grund av rådande omständigheter tvingats höja priserna på cyklarna, men det är också som så att vi säljer allt fler dyrare cyklar, där spelar även ökningen av andelen sålda elcyklar in, så inom fackhandeln har vi kunnat behålla intäkterna.

Dessutom menar Joakim Stenberg att cykelns position i samhället står stark:

– Cykeln som transportmedel är miljövänlig, kostnadseffektiv och bra för folkhälsan, den har verkligen framtiden för sig

Läs mer

Annons: