Elcyklar var femtonde cykelresa

admin

admin

2 feb 2021

Cykling är snabbt och smidigt. Det är den vanligaste orsaken till att välja cykel som färdmedel. Men ännu har inte elcyklarna slagit riktigt brett. Endast var femtonde cykelresa är med elcykel, dock är resor med elcyklar längre än med vanliga cyklar. Detta och mycket annat visas i det nationella cykelbokslutet 2019 som ges ut av Trafikverket.

Cykelbokslutet 2019 baseras på en resvaneundersökning. Denna visar att det är framförallt yngre som cyklar. Bland barn och ungdomar med tillgång till cykel är det nära var femte som använder den under en genomsnittlig dag. Resvaneundersökningen visar också att tillgången till cykel är hög bland barn och ungdomar, åtta av tio har tillgång till en cykel. För alla åldrar är snittet något lägre, sju av tio.

Andelen som cyklar en genomsnittlig dag faller med stigande ålder:

16 procent av alla i åldern 6–24 år 

13 procent av alla i åldern 25–44 år 

11 procent av alla i åldern 45–64 år 

4 procent av alla i åldern 65–84 år 

– Att som barn få in rutiner för fysisk aktivitet i vardagen kan även skapa förutsättningar för mer hälsofrämjande levnadsvanor i vuxen ålder, säger Rami Yones ordförande för Nationella cykelrådet. I de fall cykel och gång ersätter motordrivna transportsätt påverkan det även den miljörelaterade hälsan positivt, genom bland annat minskat buller och bättre luftkvalitet.

En miljon cyklar varje dag

En genomsnittlig dag under 2019 cyklade cirka 1 043 000 personer i åldrarna 6–84 år, eller 11 procent av befolkningen. Dessa cyklade i genomsnitt cirka sju kilometer var, fördelat på 2,3 resor. Det största antalet cykelresor sker i större städer med omgivande kommuner, runt 45 procent. Cykling är framförallt kopplat till sommarhalvåret där andelen som cyklat under en genomsnittlig dag är 14 procent jämfört med 9 procent under vinterhalvåret.

Under 2019 omkom 17 cyklister i trafikolyckor, vilket är en minskning i jämförelse med föregående år då det omkom 23 cyklister. Cirka 30 procent av cyklisterna omkommer utanför tätort.

Cykelbokslutet visar också utvecklingen av antalet allvarligt skadade fördelat efter trafikantkategori. Det är tydligt att minskningen av allvarligt skadade de senaste åren inte ser likadan ut för alla trafikantkategorier. Antal allvarligt skadade personbilister har kontinuerligt minskat, medan antal allvarligt skadade cyklister idag är den största gruppen och visar på en ökning under tidsperioden.  

Cykelbokslutet ger svar på en mängd frågor kring cyklingen. Man har undersökt vad som motiverar valet att cykla. Vanligaste svaret är ”Cykling är snabbt och smidigt” som 38 procent svarande anger. Därefter kommer ”Jag förbättrar min hälsa” som 31 procent svarat.

Elcyklar var femtonde resa

En klar majoritet av de cykelresor som genomfördes gjordes med cyklar utan elhjälp. Endast ungefär var femtonde cykelresa skedde med en elcykel. På grund av att elcykeln fortfarande är förhållandevis ovanlig är det tyvärr svårt att göra så mycket analyser utifrån resvaneundersökningen av dessa resor, skriver Trafikverket. De resor som genomförs med elcykel är dock i snitt nästan 50 procent längre än cykelresor utan eldrift, berättar cykelbokslutet.

Nationella cykelrådet ger ut cykelbokslutet. Rådet leds av Trafikverket tillsammans med medlemmarna: Boverket, Cykelfrämjandet, Göteborgs Stad, Linköpings kommun, Naturvårdsverket, Region Sörmland, Svensk cykling, Sveriges kommuner och regioner, Transportstyrelsen, Folkhälsomyndigheten samt VTI. 

FÖR DIG SOM VILL VETA MER OM ELCYKLAR

—- Alla cykeltester 2020 och äldre —- (länk)

8-07-2020

Läs mer