Elcyklar slipper försäkring

admin

admin

31 jan 2021

22-01-2019/ Det blir inte några krav på att elcyklar ska ha obligatorisk ansvarsförsärking. Detta efter beslut av Europaparlamentets IMCO-utskott (utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd ), rapporterar Bike-Eu.com.

Detta anses vara ett viktigt beslut eftersom motorfordonsdirektivet förpliktar alla motorfordon i EU att omfattas av obligatorisk tredjeparts försäkring. Det säkerställer att om ett fordon är försäkrat för tredjeparts ansvar i en EU-medlemsstat gäller täckningen över hela EU.

Dagens beslut vänder sig mot EU-kommissionens förslag om motorförsäkringsdirektivet, som definierade en 250-watt elcykel som motorfordon. Den skulle då inkluderas i motorförsäkringsdirektivet med avsikt att göra ansvarsförsäkring för tredje part obligatorisk, detta trots att EU-kommissionens egen definition i typgodkännandebestämmelser inte definierar elcyklar som motorfordon.

Läs mer på Bike-Eu.com

https://www.bike-eu.com/laws-regulations/nieuws/2019/01/european-parliament-decides-no-compulsory-third-party-liability-insurance-required-for-e-bikes-10135168FAKTAAnnonsAnnons

(Foto: Foto: Corentin Béchadehttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Läs mer