Elcyklar kan halvera Englands bilutsläpp

admin

admin

2 feb 2021

Forskare vid universitetet i brittiska Leeds har studerat elcyklar som ersättning för bilresor. De skulle kunna minska koldioxidutsläppen från bilresor i England med upp till 50 procent – cirka 30 miljoner ton per år, enligt Centre for Research into Energy Demand Solutions vid Oxfords universitet.

Enligt forskarna skulle varje individ som maximalt ersatte bilresor med elcykel kunna årliga minska koldioxidutsläppen med i genomsnitt 0,7 ton. Det skulle kunna bli upp till 30 miljoner ton per år för hela England.

Även om bara 20 procent av reslängden med bil ersattes med elcyklar skulle det  innebära en reduktion av 4-8 miljoner ton koldioxid som släpps ut varje år.

Störst reduktion på koldioxidutsläpp skulle kunna komma från elcyklar vid resor utanför städernas centrala delar, är en av forskarnas slutsatser. Man fann att elcyklar kan hjälpa människor att göra längre resor än konventionella cyklar och kan ge nya transportalternativ till boende utanför centrum i städer. I återhämtningen efter coronavirus kan elcyklar erbjuda ett säkert sätt för människor att resa, är en annan slutsats.

Gynnar låginkomstagare

Forskarna fann också att elcyklar kan bidra till att sänka kostnaderna för resor i stadsdelar som med låga inkomster och begränsad tillgång till kollektivtrafik. Man bedömer att många bilturer kunde ersättas med elcykelanvändning.

Forskningsledaren Dr Ian Philips (University of Leeds & CREDS) drar slutsatser hur politiken bör agera:

-Vi rekommenderar att regeringar i Storbritannien ska hitta sätt att stimulera användningen av elcyklar för att ersätta bilturer. Förutom att sänka koldioxidutsläppen från transport har elcyklar potential att förbättra mobilitetsalternativen för människor och samhällen som riskerar att transportfattigdom.

Följande utsläppsvärden användes för olika fordon:

  • Elcykel 22 gr CO2/km
  • Elbil, Nissan Leaf 104 gr CO2/km
  • Hybridbil, Toyota Prius, 168 gr CO2/km
  • Bensinbil, genomsnitt EU 258 gr CO2/km

Siffrorna är baserade på en livscykelanalys av fordonens totala CO2-utsläpp. Siffrorna gäller för England. I Sverige skulle de eldrivna fordonen få lägre utsläpp då svensk el har mycket låg andel fossila bränslen.

FÖR DIG SOM VILL VETA MER OM ELCYKLAR:

—- Alla cykeltester 2020 och äldre —- (länk)

— Köpguiden 2020: Hitta rätt cykeltyp — (länk)

KÄLLA Centre for Research into Energy Demand Solutions

27-05-2020

Läs mer