Elcyklar i två procent av olyckorna

Björn Åslund

Björn Åslund

31 jan 2021

11-09-2018 / Elcyklister stod för cirka två procent av skador vid cykelolyckor. Detta visar olycksstatistiken från sjukvården. Men under 2017 omkom två personer som färdades på elcykel.

Antalet rapporterade olyckor med el-cyklar tycks följa försäljningen av elcyklar i stort. Det har i stora drag skett en fördubbling varje år sedan 2014, visar siffror vi får från Transportstyrelsen. Man har hämtat denna olycksstatistik
ur data-basen Strada, som bygger på olycksrapporter från sjukvården, alltså där inblandade har behövt söka vård.

Text: Björn Åslund Grafik: Strada

– Siffrorna för elcyklar är inte helt säkra, det finns ingen särskild märkning i Strada-statistiken för elcyklar, utan de finns bland vanliga cyklar. Elcyklarna rapporteras om de beskrivs i fritext, så siffrorna är inte 100 procent, uppger
Monica Frank vid Transportstyrelsen.

Följande antal elcyklister registrerades i Strada:

2014: 30

2015: 66

2016: 121

2017: 216

Under 2017 har två olyckor med elcyklar inträffat med dödlig utgång, visar Strada–statistiken. Båda inträffade i Malmö. 

Upp-gifterna i Strada är knapphändiga, men det framgår att den ena var en singelolycka med en äldre man som kört omkull. Den andra dödsolyckan var vid en krock mellan bil och cykel.

– Tittar på man på olycksfördelningen i lan-det, så kan man se att Västra Götaland inklusive Göteborg är mer olycksdrabbat än exempelvis Stockholm, säger Monica Frank.

Totalt under 2017 registrerades i Strada 10 264 cyklister som behövde söka vård. Detta visar att ungefär två procent av cykelolyckorna var med elcyklar.

Ibland antyds det att elcyklarna med lite högre hastigheter är farligare i trafiken. Att elcyklarna skulle skulle vara mer olycksdrabbade än vanliga cyklar går dock inte att visa från denna statistik, klargör Monica Frank. Det krävs fler faktorer som inte ryms i statistiken för att kunna utvärdera eventuellt högre olycksrisken. 

Ur Allt om Elcyklar nr2 2018

Läs mer