”Elcykelpremien ett otroligt bra stöd”

Björn Åslund

Björn Åslund

31 jan 2021

Publicerad 22-08-2018/ Nyttan med elcykelpremien ifrågasätts ibland. Men räknar man på vinsten med minskade utsläpp så är premien ett riktigt lönsamt styrmedel jämfört med stödet till elbilar, anser Fredrik Wikström, som är forskare inom miljö- och energisystem. Troligen är hans beräkningar av nyttan mycket lågt räknade.

Fredrik Wikström har alltså kalkylerat på elcykelstödet i jämförelse med stödet till elbilar. Beräkningen var inriktad på att beräkna hur lönsamt stödet är för att få ned utsläpp av koldioxid om elcykel ersätter fossil bil. Hans slutsatser presenterades först i en debattartikeln i Nyteknik.se (se faktaruta).

Orsaken till hans beräkning är att han sett hur detta statliga stöd, som infördes av regeringen, ifrågasatts starkt från delar av oppositionen. Det framgår vid intervju med Allt om Elcyklar:

-Jag jobbar med hållbarhetsfrågor, och sett vilken fantastisk lösning elcykeln är framför allt i tätorter för att ersätta korta bilresor.

-Så har jag sett hur stödet kraftig ifrågasatts av moderater och KD. Då började jag fundera om någon räknat på effekterna av stödet, men hittade ingenting.

Våldsam debatt

 -Det var lustigt att det kunde bli så våldsam debatt utan någon grund som visar att stödet är dåligt.

Fredrik Wikström är forskare och docent inom Miljö- och energisystem vid Karlstads universitet. Men beräkningen och debattartikeln är gjord som ett privat initiativ. Fredrik Wikström är dock mån om att framhålla att ämnet är relevant utifrån hans forskningsområde.

Huvudfrågan för hans beräkning blev; hur många kilometer bilkörning måste ersättas av en elcykel för att det statliga stödet ska kunna betraktas som effektivt?

Han tog andra miljösubventioner inom trafikområdet som utgångspunkt, exempelvis stöd till miljöbilar och biodrivmedel som flertalet partier är positiva till. Kostnaden för dessa subventioner har uppskattats ligga i intervallet 2-5 kr/kg CO2. 

-Om elcykelpremien medför lika eller lägre kostnader per kg CO2 borde det rimligen betraktas som ett minst lika bra stöd.

I beräkningen i Nyteknik.se har han en elcykel som kostar 24 000 kronor, då blir det statliga stödet 6 000 kronor. 

-För att nå en kostnadseffektivitet på 3 kr/kg CO2 bör mängden CO2 minska med 2000 kilo under cykelns tioåriga livslängd.

Fredrik Wikström antar vidare att cykeln ersätter en fossilbil i stadstrafik, vilket ger en reduktionen av minst 0,2 kg CO2 per cyklad kilometer.  Hans beräkning landar i slutsatsen att elcykeln behöver ersätta 2,7 bilkilometer per dag i genomsnitt, eller 19 kilometer per vecka. Och då ska cykeln rulla dagligen i tio år.

2,7 km om dagen

Men av allt att döma cyklar elcyklister mycket längre än 2,7 km per dag, vilket motsvarar cirka 100 mil om året. Allt om Elcyklar har tidigare rapporterat om EU-projektet ”PASTA” (Physical activity through sustainable transport approaches), som granskat hur olika färdmedel påverkar hälsan. Det har följt 12.000 medborgare och deras resvanor under fyra år.

PASTA-studien fann att elcyklisterna avverkade 20,4 km om dagen, medan vanliga cyklister trampade 12,2 km per dag.

Fredriks antagande om priset på elcyklar är i överkant. Utgår man från naturvårdsverkets statistik kring elfordonspremien så är genomsnittspriset lägre, cirka 16000 kr, vilket gör att det statliga stödet blir cirka 4000 kr (kommer mer om detta senare på vår hemsida).

– Vid min beräkning räknade jag lite till elcykelns nackdel, för att vara på säkra sidan och för att inte bli ifrågasatt säger Fredrik Wikström.

Otroligt bra stöd

-Men om PASTA-studiens siffror stämmer så visar ju min kalkyl att denna subvention är ett otroligt bra stöd.

Inte nog med att elcykeln jämförd med bilen kan spara en hel del koldioxid. Fredrik Wikström lyfter ytterligare samhällsekonomiska fördelar med elcyklar, dock utan att räkna på effekten av dessa:

* Jämfört med en fossildriven bil minskar utsläppen av partiklar och andra hälsofarliga luftföroreningar.

* Vägslitaget minskar, behovet av nya vägar i expanderande tätorter minskar och framkomligheten för kvarvarande bilister ökar vilket ger positiva samhällsekonomiska effekter.

* Bullret minskar vilket ger trivsel- och hälsofördelar.

* Cyklisten får vardagsmotion vilket även detta ger positiva samhällsekonomiska effekter.

-Lägger man också till klimatpåverkande utsläpp för tillverkning av en elbil blir kostnadseffektiviteten betydligt lägre för den, vilket även detta talar till elcykelpremiens fördel i jämförelsen, noterar han i debattartikeln i Nyteknik.se

Fredrik Wikström anser allt detta visar att stödet till elcyklar är väl motiverat jämfört med många andra statliga miljöstöd inom trafikområdet.

-Det finnas massor av sätt att räkna, med fler indata kan man få högre precision. Man kan ju även räkna in minskade partikelutsläpp, mindre behov att bygga nya vägar, hälsoeffekter med mera. Men jag stannade här, för redan med de data jag hade kunde jag se att elcykelpremien hade bra samhällsekonomi, avslutar han.

Läs mer

Annons: