Det finns regler för elsparkcyklar

admin

admin

2 feb 2021

Elsparkcyklar breder ut sig. I större städer finns hyrsystemen och många privatpersoner skaffar sig en egen. Men det är ett nytt fordon och med det kommer det regler. Transportstyrelsen har gjort en sammanställning av vilka regler som gäller.

Transportstyrelsen har funnit att elsparkcyklarna kan klassificeras som en typ av cykel. Åtminstone så länge den är konstruerad för en maxhastighet på 20 km/tim med en motor på max 250 watt. Så då är det alltså cykelns regler som gäller, vilket bland annat innebär följande:

  • Elsparkcykeln ska ha bromsar och en ringklocka (det finns inga krav på hur den ska se ut eller låta).
  • Kör du i mörker ska elsparkcykeln ha fram- och baklyse samt vara utrustad med reflexer.
  • Om den som kör är yngre än 15 år krävs hjälm.

Men har motorn över 250 watt och den går fortare än 20 km/tim är det mycket mer frågetecken kring vilken fordonsklass den hör hemma i. Transportstyrelsens slutsats är att i många fall får de snabbare elsparkcyklarna endast köras på inhägnat område.

— LÄS MER OM REGLERNA — (länk)

9-06-2020

Läs mer