Delade lätta elfordon ersätter sällan bilar

Björn Åslund

Björn Åslund

28 sep 2023

Roligt, miljövänligt eller funktionellt – därför vill resenärer prova nya, gröna färdmedel som delade elsparkcyklar och elcyklar. Detta visas i en aktuell avhandling som ger svar på vad som motiverar användning av nya färdmedel som marknadsförs som miljövänliga.

Phil Flores disputerar i oktober vid Lunds universitet med en avhandling som undersökt vad som motiverar människor att pröva nya färdmedel som delade elsparkcyklar och elcyklar, vilka ofta marknadsförs som miljövänliga, berättar K2 nationellt centrum för kollektivtrafik.

Det kan vara elcykelsystem som Ridemovi som nu finns i Stockholm (bilden sidans topp).

Phils forskning visar att resenärer väljer färdmedel av en rad olika anledningar som inte alltid stämmer överens med leverantörernas avsikt. Det kan handla om funktionalitet och miljöpåverkan, men även om motiv kopplade till social status och underhållning.

Dessa lätta elfordon framställs ofta som miljövänliga alternativ med potential att komplettera kollektivtrafiken och ersätta bilanvändningen. Men Phils forskning visar att verkligheten inte riktigt är så. Det är inte bilar som främst ersätts.

– Resultatet visar att resenärerna främst använder delade elsparkcyklar- och elcyklar för hela resan, inte för att ta sig till närmaste hållplats eller station. När användarna tillfrågades om vilket färdmedel de skulle använda om de inte reste med dessa fordon, så svarade de flesta att de hade promenerat eller rest med kollektivtrafik, säger Phil.

Läs mer:

https://www.k2centrum.se/artikel/roligt-miljovanligt-eller-funktionellt-darfor-vill-resenarer-prova-nya-grona-fardmedel

Läs mer