Cyklister är de lyckligaste pendlarna

admin

admin

31 jan 2021

29-04-2019/ Cyklister är de lyckligaste pendlarna. Den slutsatsen drogs vid ett forskningsprojekt i USA, som presenterade tidigare i våras.

Målet med denna forskning var att bättre förstå sambandet mellan färdmedel vid dagliga resor och det emotionella välbefinnandet.

Denna studie leddes av Yingling Fan, professor vid Humphrey School of Public Affairs vid universitet i Minnesota. Man undersökte hur färdmedel, varaktighet, syfte och resesällskap påverkar människors välbefinnande i USA.

-Transporter spelar en viktig roll i våra dagliga liv och amerikanerna spenderar en betydande tid per dag på dagliga resor, säger Yingling Fan. Det är viktigt att veta om vissa resetyper är mer benägna att inducera positiva känslor efter att ha kontrollerat för personliga faktorer.

Studien visar hur olika färdmedel påverkar måendet:

  • Cykling är det lyckligaste transportsättet.
  • Att köra bil är mycket mer smärtsamt än att åka bil, enligt respondenterna.
  • Lyckonivån för järnvägsresor visar sig vara som vid bilresor, men högre än vid resa med buss.

Baserat på dessa resultat rekommenderar Yingling Fan att transportplanerare främjar cykling, som för närvarande används av ungefär en procent av USA:s pendlare.

-Kollektivtrafik kan hjälpa folk att komma till jobb, minska trafikstockningar och öka miljöhänsyn, säger Yingling Fan. Men det kan vara svårt att uppmuntra människor att använda kollektivtrafiken och den inte görs mer känslomässigt trevlig.

Läs mer:

Science Direct: Daily travel behavior and emotional well-being: Effects of trip mode, duration, purpose, and companionship

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965856417301842?via%3Dihub

MSN/ StarTribune: Want a happy commute? Researchers point to travel by bicycle

https://www.msn.com/en-us/sports/nfl/want-a-happy-commute-researchers-point-to-travel-by-bicycle/ar-BBWihHx

Läs mer