Cyklingen ökade med 6 procent

Björn Åslund

Björn Åslund

31 jan 2021

26-08-2019/ Cyklingen har ökat i en rad länder, det visar 2019 års Worldwide Cycling Index. Det är siffror från utvecklingen under 2018, baserad på loggning av 518 miljoner cykelresor, som registrerats av mer än 3000 cykelräknare i 39 länder.

Eco-Counter har redovisat sin femte mätning sedan starten 2014. Mätningar leder till att Eco-Counter påstår att cyklingen i hela världen ökat med hela 6 procent under 2018 i jämförelse med året innan. 

Dock är underlaget något svagt för detta påstående om 6 procent i hela världen, bedömer redaktionen. Mätarna sitter främst i större städer, och sannolikt också i städer där man vill öka cyklingen och därför vill följa upp med mätning. Ett mer relevant påstående är att cyklingen ökat 6 procent i de städer som har Eco-Counters mätutrustning.

Det finns en rad länder där mätningarna visat ökning av cyklingen med 10 procent eller mer. I denna grupp finns faktiskt Sverige, men även Polen, Chile, Tjeckien och Luxemburg.

5-10 procent ökning har man mätt i Norge, Finland, Tyskland, Österrike, Schweiz, Australien och Frankrike, enligt Worldwide Cycling Index.

Eco-Counter pekar ut några städer, där cyklingen ökat riktigt mycket. Där hittar vi bland annat Basel i Schweiz, Gdansk i Polen, samt Göteborg och Stockholm.

Mätningarna visar en del uppgifter av udda slag, som tisdagen den 8 maj var den dag då det cyklades mest under 2018. Och man har även uppgifter vilka städer som har mest cykling nattetid, här toppar Arica i Chile.

Alla mätta uppgifter kommer från automatiska cykelräknare utplacerade i dessa städer. Redaktionen vill dock påpeka att mätningarna i Göteborg och Stockholm med ökad cykeltrafik, kan vara ett magert underlag att påstå att den totala cyklingen i Sverige ökat med 10 procent. Det är väl känt att cyklingen i Sverige ökar tydligt i större städer, men det är inte synonymt med att totalen ökar lika mycket.

Eco-Counter är ett företag inriktat på lösningar för mätning och analys av gång- och cykeltrafik. Hemvisten är Lannion i Frankrike, men med filialer i Montreal i Kanada och tyska Köln.  med hemviste i Kanada inriktad på använda data för att uppmuntra cykling och gångtrafik, med sikte att skapa hälsosammare och miljövänligare städer.

Länk till Worldwide Cycling Index

https://www.eco-compteur.com/en/2019-worldwide-cycling-index/#country

Läs mer