Cykling inte prio för nya regeringen

Björn Åslund

Björn Åslund

25 okt 2022

ANALYS/ Den nya regeringen har presenterat sin politik, och man har redan börjat agera för att staka ut riktningen på den politik som ska drivas. Och det är tydligt att man hellre gynnar biltrafik, än att man satsar på hållbara färdmedel som cykel.

Cykling nämns över huvudtaget inte i det gemensamma Tidöavtalet som förhandlats fram av Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Man har alltså inte kunnat hitta ett enda politiskt förslag där cykling ska kunna bidra till ett bättre samhälle.

Regeringen har snabbt gått till handling, som på ett väldigt tydligt sätt visar att biltrafiken är prio. I förra veckan aviserade man att behålla och uppdatera nuvarande avdrag för jobbresor. Det innebär att backar från det reformerade avdraget för jobbresor, som riksdagen beslutade om i juni. Detta skulle innebära att det gamla reseavdraget skulle ersättas med en avståndsberoende och färdmedelsneutral skattereduktion. Det skulle innebära att alla beskattas lika, oavsett om man kör bil, åker kollektivt, cyklar eller samåker till jobbet. 

Idag får man högre reseavdrag om man tar bilen istället för bussen eller tåget till jobbet. Enligt överenskommelsen mellan SD, L, M och KD kommer det nu att fortsätta att vara så.

Det märkliga är att det tidigare riksdagsbeslutet om ändrat reseavdrag stöttades av sju av åtta partier. Endast Sverigedemokraterna vill avstå från reseavdragsreformen. Nu har alltså SD lyckats få de andra partierna att ändra sig.

Bland annat Naturskyddsföreningen har reagerat kraftigt:

– Att den nya regeringen och dess samarbetsparti SD i rekordfart skrotar en reform som i närtid skulle leda till minskade utsläpp av koldioxid och minska trafikens miljöpåverkan är mycket oroande. Regeringen och SD väljer att satsa på en subvention som leder till ökade utsläpp, förstärker ojämlikheter, riskerar att försvaga kollektivtrafiken och som premierar avdrag för trängselskatt i stället för att gynna landsbygden. Det här går åt fel håll, säger Jens Forsmark, sakkunnig hållbara transporter på Naturskyddsföreningen.

Det här snabba beslutet att skrota det nya reseavdraget visar tydligt att regeringen kommer fokusera på att underlätta för biltrafiken. Kanske ännu tydligare bilgynnande är planerna att avveckla reduktionsplikten och att sänka bensin/dieselskatterna.

En naturlig följd av denna politik blir att man avstår satsningar som gynnar alternativ, som cyklingen. Vi riskerar att tappa farten i den trafikomställning, som är nödvändig av många orsaker. Vi behöver mer aktiva transporter, för att gynna folkhälsan. Vi behöver städer som är framkomliga för alla, inte städer där bilar och p-platser försvårar tillvaron för de flesta. Och framför allt behöver vi mindre biltrafik, för att ha en chans att rädda klimatet. En rad utredningar har visat att elektrifiering av trafiken inte räcker, för att snabbt nå klimatmål måste trafiken med fossila bilar minskas typ 20-30 procent.

Cykeln är en viktig pusselbit i omställningen, och den nya regeringen avstår att nyttja den möjligheten.

Läs mer