Cykla München–Essen i expressfart på Tysklands första snabbcykelväg

Fredrik Sandberg

Fredrik Sandberg

31 jan 2021

50 000 bilar förväntas ­för­svinna från vägarna i och med Tysklands första snabbcykelväg.

Text och foto: Björn Åslund

I Nederländerna har det funnits snabbcykelvägar i tio år. Det är extra breda cykelvägar helt avskilda från korsande bilvägar, tänkta för cykling över längre avstånd. I slutet av förra året öppnades Tysklands första snabbcykelväg, mellan- städerna Mülheim och Essen i Ruhr–området. Det är första delen i vad som ska blir världens längsta snabbcykelväg. Den ska bli cirka tio mil lång och länka ihop tio städer och fyra universitet.

Man förväntar sig att 50 000 bilar i Ruhr-området ska försvinna från vägarna och ersättas av cyklister. Det stora genomslaget för elcyklar i Tyskland antas bidra till att många kommer välja snabbcykelvägen.

Det finns liknande planer för andra tyska storstäder, som Frankfurt, Hamburg, München och Berlin.

Snabbcykelvägar finns i Danmark -sedan länge. I Norge har man inte kommit lika långt, men man har presenterat förslag på ”super-sykkelveier” för hela åtta miljarder norska kronor.

Sverige då? Det har länge talats om en supercykelväg mellan Malmö och Lund. I dagsläget håller Vägverket på att se över olika tänkbara sträckningar för vägen, och byggstarten kan vara så långt borta som 2021.

Begrepp som liknar supercykelväg används gärna av kommuner och politiker som vill framstå som cykelvänliga. I exempelvis Uppsala ska man bygga fem snabbcykelleder. Två är hittills genom-förda, men Torbjörn Albert vid Cykelfrämjandet Uppsala är inte imponerad:

– Vår utvärdering visar att det främ-st blivit breddade gång- och cykelbanor, där gående och cyklister blandas i korsningar. Snabbcykelbanor bör vara konstruerade för 30 km/tim, cyklister och fotgängare bör vara åtskilda av mer än ett streck. 

– Standard och banbredd varierar efter det utrymme som blir över när motortrafiken fått sitt. Jag tror inte att de räknar med elcyklar, eftersom kurva-turen borde vara större då. 

Även kring Stockholm har det planerats för supercykelvägar, men de syns ännu inte till. 

Fakta– Snabbcykelvägar

Världens längsta snabbcykelväg planeras i Tyskland och ska bli tio mil lång.

I Sverige kan vi vänta en snabbcykelväg tidigast 2021.

En snabbcykelväg bör vara konstruerad för 30 km/tim och separera gångare och cyklister, enligt Cykelfrämjandet.AnnonsAnnons

Läs mer

Annons: