Cykelstölder minskar totalt, men fler elcyklar stjäls

Björn Åslund

Björn Åslund

27 jan 2023

Under 2022 anmäldes cirka 1,44 miljoner brott, vilket är en minskning med två procent jämfört med året innan, visar den preliminära statistiken över anmälda brott 2022. Stöld av elcyklar visar dock en ökning jämfört med föregående år. 

Det är Brottsförebyggande rådet (Brå) som samlar statistik över brottslighetens utveckling. För andra året i rad minskade antalet anmälda brott. Trots det har antalet anmälningar totalt sett ökat med tre procent jämfört med för tio år sedan. Antalet ökade fram till 2020, men har därefter minskat och ligger nu på ungefär samma nivå som 2014, visar Brås statistik.

Bland brott mot person märks under 2022 minskningar av bland annat antalet anmälningar om sexuellt ofredande (−9 %), och antalet anmälda våldtäkter (−1 %). Däremot ökade anmälningar om misshandel (+2 %).

Vi väljer att fokusera på cykelstölderna här, och jämföra med året innan. Det visar att det totala antalet cykelstölder har minskat under 2022, medan antal stulna elcyklar ökat. Det kan tolkas som att andelen elcyklar i trafik ökar i det totala antalet cyklar, och att många elcyklar är värdefulla och stöldbegärliga.

Under 2022 anmäldes, enligt Brås statistik, 14 838 elcyklar stulna, vilket kan jämföras med 12 400 elcyklar för år 2021.

Tar vi alla typer av cykelstölder under 2022 så var dessa 62 702, vilket kan jämföras med 65 000 under 2021.

Läs mer