CityBike tvingas betala 14 milj kr

Björn Åslund

Björn Åslund

26 jan 2024

Efter en långdragen konflikt mellan Stockholms stad och CityBike Sweden har msn nått förlikning. Cykelföretaget ska betala tillbaka knappt 14 miljoner kronor, skriver sajten Mitt.se.

För tre år sedan skrev Stockholms stad ett avtal med CityBike Sweden om ett hyrcykelsystem med elcyklar. Men cykelföretaget kunde inte hålla sitt löfte om att leverera det avtalade antalet elhyrcyklar. Dessutom drogs de cyklar som trots allt nådde gatorna med problem. Cyklarna gick sönder, det var till och med allvarliga fel som rambrott.

I början av maj 2023 uppdagades en svaghet i cyklarnas ram, som innebar en risk för personskador, vilket Allt om elcyklar rapporterat om. Det ledde till att lånecykelsystemet omedelbart pausades.

Alla cyklar samlades in av företaget, och under sommaren fanns de lagrade i ett p-garage i Västberga-området. Det var ett par tusen cyklar, varav många var trasiga, vilket syntes när vi besökte platsen.

Många av cyklar hade gått sönder under cykling i Stockholm, och blev skrot. Bilden är från förvaringen på taket av ett p-garage i Västberga industriområde.

Stockholm drog cykelföretagen inför domstol. Nu har parterna nått en överenskommelse som avslutar den långdragna tvisten.

Från början krävde Stockholms stad över 33 miljoner kronor från City Bike som kompensation för det brutna avtalet. Efter en omräkning har den slutgiltiga summan fastställts till 27 937 000 kronor.

CityBike Sweden har redan betalat en del. Men City Bike måste få fram 13 810 700 kronor för att avsluta ärendet.

Dessutom står företaget med ett stort antal elcyklar anpassade för Stockholm. Oklart var dessa tagit vägen, om de kunnat användas vidare. Vi har tidigare sökt företaget för kommentar, men inte fått någon respons.

Källa Mitti:

https://www.mitti.se/nyheter/city-bike-tvingas-betala-stort-efter-rattslig-strid-6.3.200049.bac2bdb64f

Läs mer

Annons: