Brist på ramar kan bli flaskhals

admin

admin

31 jan 2021

Allt mer komplicerade ramar, som hos e-mtb, kräver mer produktionskapacitet. Foto: Björn Åslund

5-04-2019/ Elcyklarna är snart den största kategorin på Europas huvudmarknader. Experter inom cykelindustrin befarar att tillverkningen av ramar, kan bli en flaskhals för fortsatt tillväxt inom elcyklarna. Detta rapporteras av sajten Bike-eu.com.

Efterfrågan på elcyklar håller på att växa om produktionskapaciteten. Efterfrågan växer snabbt i Europa, men även på andra kontinenter. 

På den stora branschmässan Taipei Cycle i Taiwan träffade Bike Europe/Bike-Eu experter inom ramtillverkning. Man såg både kortsiktiga och långsiktiga lösningar och konsekvenser av tilltagande flaskhalsar i ramproduktionen.

Förutom efterfrågan och produktionskapacitet, så försvåras produktionen av att många elcyklars ramar blir allt mer komplexa, framgår av artikeln på Bike-eu.com.

De mer avancerade ramarna, bland annat för e-mtb, är mer krävande att producera, vilket tär på produktionskapaciteten. Dessutom förväntas prishöjningar inom en snar framtid.

Inga snabba lösningar

Ramexperterna som Bike Europe mötte på Taipei Cycle trodde inte problemen i produktionskapaciteten kommer att lösas på kort sikt. Det kan ta tre till fem år. 

Läs mer på Bike Europe/Bike-Eu.com (länk i faktarutan)

Läs mer

Annons: