Bosch ser stark framtida tillväxt

admin

admin

31 jan 2021

17-05-2019/ Uppenbart ser Bosch en framtid och stark tillväxt för sina system för elcyklar. I Bosch-koncernens årsrapport för 2018 framgår att elcykelsystemen bryts ut och ska bilda en egen division, berättar Bike-Eu.com.

Några finansiella uppgifter elcykel-systemens bidrag till koncernens totala resultat, som var nära 80 miljarder euro i intäkter, nämns inte i årsbokslutet. Inte heller något konkret om antalet tillverkade elcykelsystem och tillväxt under 2018. Man hittar endast ett stycke, som visar vart elcykelsystemen är på väg. Det visar tydligt att Bosch tror på framtiden för dessa system, då man skriver att man ser en fortsatt tillväxt, och avslöjar att planen är att starta en separat division för elcyklar i början av 2020.

Den nya elcykel-divisionen kommer att bli en del affärsområdet ”mobility solutions” berättar Bike-Eu.com, vilket är det största affärsområdet inom Bosch. I årsrapporten 2018 berättas att målet för affärsområdet är att bli en ledande aktör inom elektrifierad, automatisk och uppkopplad körning. Samtidigt ska man intensifiera arbetet med att kombinera olika former av transporter och färdmedel.

-Vår vision är att göra mobiliteten så utsläppsfri, stressfri och olycksfri som möjligt, och samtidigt även multimodal och personligt anpassad.

Fotnot: Med ”multimodal” avses resor där olika färdmedel kombineras.

Läs mer på Bike-eu.com

https://www.bike-eu.com/home/nieuws/2019/05/bosch-sets-up-separate-division-for-e-bike-drives-as-strong-growth-continues-10135874

Läs mer