Babboe säljstoppar lastcyklar efter rambrott

Björn Åslund

Björn Åslund

16 feb 2024

Babboe har stoppat försäljning av lastcyklar. Myndigheter i Nederländerna har fått flertalet rapporter om rambrott under cykling. Säljstoppet gäller även i Sverige.

De nederländska myndigheterna ska ha fått hundratals rapporter om ramar som brutits under cykling, skriver nyhetssajten bike-eu.com. Babboe påstås inte ha genomfört en ordentlig utredning och vidtagit inga eller otillräckliga åtgärder. Lastcykeltillverkaren, en del av Accell Group, måste nu återkalla de flesta modeller. Enligt Babboe är ”denna återkallelse för närvarande under förberedelse.”

Den svenska importören VD Sport & Konsult ABhar gått ut med följande budskap på sina hemsida:

”Den 14 februari 2024 informerade den nederländska myndigheten för livsmedels- och konsumentproduktsäkerhet (NVWA) vår leverantör Babboe om att företaget inte har tillhandahållit tillräckligt med information för att bevisa att vissa modeller är fria från säkerhetsrisker.  Leverans av dessa modeller måste därför stoppas.

Trots att det inte varit några säkerhetsproblem med de Babboe-modeller vi säljer i Sverige, väljer vi på VD Sport/Lastcykel att tillfälligt stoppa leveransen av alla lastcyklar från Babboe. Tillbehör och delar kan dock fortfarande beställas och levereras som normalt.

Babboe och NVWA arbetar just nu gemensamt för att säkerställa att den begärda informationen tillhandahålls så snabbt som möjligt, så att leveransen kan återupptas. De rådgör för närvarande med NVWA för att förbereda för en återkallelse av vissa Babboe-modeller.”

Läs mer