Även elcyklar föreslås få skattelättnader

Björn Åslund

Björn Åslund

4 maj 2021

För att bidra till ökad cykelpendling har Finansdepartementet remitterat en promemoria med förslag om skattelättnader för förmånscyklar. Förslaget planeras ingå i höstens budget. Även elcyklar ingår i förslaget.

Promemorian innehåller två alternativa förslag på utformning och bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna samt Centerpartiet och Liberalerna, berättar regeringen i ett pressmeddelande.
Skattefriheten ska gälla när arbetsgivare tillhandahåller cyklar för privat bruk till sina anställda, både under en längre sammanhängande period och mer sporadiskt, till exempel inom en cykelpool. Syftet är att öka cykelpendlingen, vilket kan skapa positiva effekter på såväl miljö, stadsutveckling och hälsa.


Inte elsparkcyklar
En förutsättning för skattelättnaden är att förmånserbjudandet väsentligen riktar sig till hela den stadigvarande personalen på arbetsplatsen. Skattelättnaden gäller både vanliga trampcyklar och elcyklar som arbetsgivare tillhandahåller. Däremot inte elsparkcyklar.


I promemorian lämnas två alternativa förslag på utformning.
Det ena alternativet innebär att förmån av cykel blir skattefri upp till ett förmånsvärde på 1 200 kronor per beskattningsår, vilket motsvarar det årliga förmånsvärdet av en cykel med ett nypris på omkring 5 000 kronor. Cyklar med förmånsvärde under takbeloppet blir helt skattefria med denna modell.


Det andra alternativet innebär att endast 40 procent av förmånsvärdet ska tas upp till beskattning. Skattefriheten gäller i detta fall inte till den del förmånsvärdet per beskattningsår överstiger 5 000 kronor. Ett förmånsvärde på 5 000 kronor motsvarar en elcykel med nypris på cirka 21 000 kronor och en traditionell trampcykel med nypris på cirka 27 000 kronor. Inga förmånscyklar blir dock helt skattefria med detta alternativ.


Om det årliga förmånsvärdet för cykeln överstiger de olika takbeloppen, kommer den anställde att beskattas för det överskjutande beloppet. Någon särskild regel för hur förmånsvärdet på en cykel ska fastställas ingår inte i förslaget. I detta avseende gäller de generella reglerna att löneförmåner normalt ska värderas till sitt marknadsvärde. Skatteverket har sedan tidigare riktlinjer för hur förmånsvärdet på vanliga trampcyklar och elcyklar kan beräknas av arbetsgivaren.

De föreslagna utformningarna på skattelättnaden beräknas båda minska skatteintäkterna med 60 miljoner 2022 och på sikt med ca 300 miljoner kronor per år.

Förslaget remitteras för att kunna ingå i regeringens budget för 2022 och föreslås träda i kraft 1 januari 2022.

 Läs den på Readly

Läs mer