Analys: Utsläpp från batterier lägre än väntat

Björn Åslund

Björn Åslund

1 feb 2021

Häromdagen kom en rapport som visar att utsläppen från tillverkning av fordonsbatterier är lägre än man tidigare antagit. Utsläppen är ungefär hälften så stora som tidigare antagits. Innebär detta slutet på tjafset om elcyklarna och miljön?

För bilindustrin, som siktar på övergång till el, är detta viktigt. Elbilarna måste ju verklighet betyda lägre klimatbelastning. 

Elcyklarnas batterier är visserligen bråkdelen så stora som elbilarnas, men dessa små batterier har ändå väckt en hel del ilska hos vissa miljövänner. 

Men tar man de nya utsläppssiffrorna som utgångspunkt, och jämför med fossila fordon, tror jag faktiskt att de hårdföra miljötalibanerna åtminstone får en tankeställare. Men om de ändrar uppfattning om elcyklar är förstås en annan sak…

Rapport från IVL berättar följande. En tidigare studie från 2017 visade att tillverkningen kunde ge utsläpp på 150 och 200 kilo koldioxidekvivalenter per kilowattimme batteri. Den nya studien visar på ett spann mellan 61 och 106 kilo för hela tillverkningsprocessen. Läs mer hos ny Teknik, länk nedan:

https://www.nyteknik.se/fordon/ny-studie-utslappen-fran-batteritillverkningen-har-minskat-6980169

Tar vi dessa siffror på en hyfsat stort cykelbatteri på 500 Wh så skulle det innebära mellan 31 och 53 kilo koldioxid för tillverkningen. Då har vi fått ett batteri, som om det är av god kvalitet, kan hålla många år, vilket innebär flera 1000 mil elcykling.

Att svensk el är nästan fossilfri innebär att laddning och användning av batteriet ger väldigt små utsläpp.

För att förstå hur små dessa utsläpp kan vi jämföra med en fossil bil. Av någon märklig anledning säljer stora tunga SUV:ar bra i Sverige. En vanligt SUV är Volvo XC60 D3 med 150 hk fossildriven motor släpper ut 152-175 g/CO2 per km mätt enligt WLTP-metoden.

Tar vi den lägre siffran innebär det att bilen alstrar 1,52 kilo CO2 per mil. Efter 20 mil har den släppt ut 31 kilo CO2, och efter 35 mil har den släppt ut 53 kilo CO2.

Alltså, ersätter din elcykel en stor SUV, så har utsläppen från batteritillverkningen i princip intjänade efter 20-35 mil. Sedan är det bara att trampa vidare med gott miljösamvete.

Men noll är inte utsläppen, varken från elcykeln eller den vanliga cykeln, vilket vi skrivit om tidigare.

https://www.alltomelcyklar.nu/nyhet/CO2-utsl%C3%A4pp-Elcykel-vs-vanlig-cykel

 Jag skriver inte denna analys bara med elcyklarna i åtanke. Det lägre utsläppen från batteritillverkningen är ju också bra för introduktionen av elbilarna, som ju har att kämpa mot en hel del fördomar. Sant är att det blir en del utsläpp när batterierna tillverkas, men livscykelanalyser på elbilar visar betydligt lägre utsläpp än de fossildrivna kusinerna. Framför allt i Sverige, med vår rena elproduktion, ger elbilen ordentlig reduktion av klimatutsläpp.

https://www.aktuellhallbarhet.se/livscykelanalys-visar-elbilars-co2-utslapp-ar-betydligt-mindre-dieselbilar/

Läs mer