Annons:

Analys: Ingen uppmuntran för (el)-cyklar

Björn Åslund

Björn Åslund

31 jan 2021

Förslaget till nytt reseavdrag för jobbresor beräknas endast marginellt öka cyklandet, framför av Reseavdragskommitténs förslag.

Foto: Björn Åslund

28-06-2019/ Så har då Reseavdragskommittén presenterat sitt förslag till nytt system för skattreduktion vid arbetsresor. Förslaget beskrivs som färdmedelsneutralt. Därmed blir det inte några incitament att välja cykeln för jobbresan.

I det nuvarande skattesystemet har den som cyklar till jobbet möjlighet att dra av 250 kr/år. Avdraget 250 kr per år täcker väl ungefär kostnaden för ett nytt däck till cykeln. För den som cyklar året till jobbet är kostnaden för service och underhåll säkert 10 gånger högre än avdraget. Lägg till det inköpskostnad och värdeminskning på en bra cykel, så är det tydligt att dagens reseavdrag för cyklister och elcyklister saknar all förankring med verkliga utgifter för cyklingen.

Förslaget till det nya reseavdraget kommer inte ge några direkta ekonomiska incitament att cykla. Snarare sämre incitament, då gränsen för avdrag blir vid 30 km avstånd till jobbet. En sträcka som till och med de flesta elcyklister avstår från. Till och med de ynkliga 250 kronorna i avdrag försvinner.

Samma gäller dock för bilresan till jobbet under 30 km, som inte längre blir möjligt att dra av, utom under vissa omständigheter. Genom att bilpendlandet inte längre subventioneras via skattesystemet gynnas förstås cyklingen något, men inte mycket. Reseavdragskommittén beräknar att antalet arbetsresande med gång eller cykel bedöms öka marginellt med omkring 1 procent.

Med tanke på behovet av minskade utsläpp från trafiken, trängseln på våra vägar, och en hel del andra tunga skäl, borde nog det nya avdraget kunnat få en utformning som gynnat cyklingen mer än andra färdmedel. Vinsterna med cykling framhålls ju i alla möjliga sammanhang, då borde de vackra orden också kunna uttryckas i verkliga styrmedel för cykling.

Säg att cykelpendlare åtminstone kunde få göra ett schablonavdrag med 1000 kr per år, om de har under 30 km till jobbet. Om det är bilister som då bytt till cykel/elcykel är samhällets vinst mycket större än den tusenlappen.

Nu har Reseavdragskommitténs förslag lämnats till regeringen, och kanske regeringen blir uppmärksammad på denna miss av kommittén.

I övrigt finns det mycket lovvärt inom kommitténs förslag. Det nya reseavdraget är  utformat för att minska fusket med jobbreseavdragen. Statens skattebortfall till följd av fel och fusk räknas till 1,75 miljarder kr årligen. Dessutom räknar kommittén med att antalet personkilometer med bil till jobbet kommer att minska med 11 procent. 

Med andra ord, sannolikt färre bilar på de vägar och gator som vi kommer att cykla på och bredvid, och ibland korsa. Enligt utredningen 200.000 ton mindre utsläpp av koldioxid. Det låter bra.

Läs mer