Allt närmre byggregler om cykelparkering

Björn Åslund

Björn Åslund

16 apr 2023

Europaparlamentet har enats om att ändra direktivet för byggnaders energiprestanda. Det kan innebära att medlemsstaterna ska införa minimikrav för cykelparkeringsplatser i nya och renoverade byggnader.

Tidigare i vår röstade EU-parlamentet för ändringar av-kommissionens förslag av direktivet om byggnaders energiprestanda, som alltså ställer minimikrav för cykelparkering, berättar den europeiska cykelorganisationen ECF (European Cyclists’ Federation).

ECF framhåller att man i flera år lobbat hårt för dessa förändringar av direktivet om  byggnaders energiprestanda. Nu tror man att dessa ansträngningar kommer äntligen att förverkligas.

Under 2021 publicerade kommisionen revisionsförslag som krävde två cykelparkeringsplatser för varje ny bostad och en cykelparkering för varje p-plats i icke-bostadshus med över 20 p-platser. Det fanns dock undantag som ECF bedömde skulle det göra möjligt för medlemsstaterna att runda minimikraven. Där har man bedrivit lobbying för att få parlamentet och ministerrådet att rätta till detta.

Nu är dock ECF nöjda med det förslag som lämnats av EU-parlamentet, som alltså innebär att delar av byggnadsytan ska vikas för cykelparkering. Det ska även finnas plats för större cyklar och lastcyklar  samt även laddmöjligheter för elcyklar.

De tre institutionerna kommer nu att gå in i ”trilog”-förhandlingar för att nå samförstånd om den slutliga texten om byggreglerna.

Länk till tidningen på Readly:
https://se.readly.com/products/magazine/allt-om-elcyklar

Läs mer