Alkohol bakom många olyckor med elsparkcyklar

Björn Åslund

Björn Åslund

30 jan 2024

En ung man som är alkoholpåverkad kör på ojämnt underlag eller kör mot en trottoarkant. Han ramlar omkull och får skador i ansikte och huvud. Detta händer sent på kvällen eller under natten. Ungefär så ser den typiska olyckan med elsparkcyklar ut, berättar VTI i ett pressutskick.

I en ny rapport från VTI granskas olyckorna med elsparkcyklar i Sverige och utvecklingen i andra europeiska länder under senare år. I Sverige inträffade 9271 personskadeolyckor med minst en elsparkcykel inblandad under perioden 2019 till november 2023. Tio av dessa var dödsolyckor och 322 allvarliga olyckor, medan 2744 resulterade i måttliga skador för den drabbade.

De flesta olyckor var singelolyckor som inträffade på eftermiddagar, kvällar och nätter, ofta på helger. I olyckorna var fysiska hinder i infrastrukturen, som kantstenar och ojämnt underlag, och dåligt väder ofta bidragande orsaker. Användningen av hjälm var mycket låg.

Av litteraturgenomgången i rapporten framgår att den mest olycksdrabbade gruppen var män under 35 år, men när användningsfrekvensen beaktades var det bara ungdomar som hade högre risk att råka ut för en olycka.

Påfallande ofta var elsparkcyklisten i olyckan berusad eller i vart fall påverkad av alkohol.

– En norsk studie visar att alkohol förekom i fyra av tio olyckor med elsparkcyklar. I Sverige finns en studie som visar på intag av alkohol i tre av tio olyckor, så det finns anledning att tro att läget är ungefär detsamma här. Det ser vi inte minst i de olycksbeskrivningar som Polisen och sjukvården upprättar, säger utredaren Susanne Wallhagen som skrivit rapporten.

Många under 18 år

En stor del av de som råkar ut för olyckor var också barn och ungdomar under 18 år. Under åren 2021–22 stod barn och unga för 23 procent av de skadade elsparkcyklisterna.

– Det är anmärkningsvärt och en tydlig ökning jämfört med åren innan. En orsak är troligen att allt fler unga får eller köper en egen elsparkcykel. Det förekommer också att flera personer åker tillsammans på en elsparkcykel vilket skulle kunna bidra till olyckor, säger Susanne Wallhagen.

I rapporten diskuteras olika åtgärder för att minska olyckorna och öka säkerheten kring elsparkcyklar. Flera länder har tuffare föreskrifter än Sverige och den europeiska trafiksäkerhetsorganisationen ETSC har också föreslagit en rad tänkbara insatser. Det handlar till exempel om alkoholgräns (finns i Norge), krav på hjälm (i Sverige gäller det bara barn) eller tekniska förändringar som krav på blinkers.

Förbud mobiltelefon

En annan möjlig åtgärd är förbud mot handhållen mobiltelefon liknande det som gäller för bilar.

– Olika åtgärder kan ha olika för- och nackdelar, men på något sätt borde reglerna skärpas. Sen är det en annan sak att de ska efterlevas också, och där måste polisen få resurser till bättre övervakning, säger Susanne Wallhagen som också slår ett slag för trafikundervisning i skolan.

– Det finns tyvärr alltför sällan. Men barn behöver få lära sig och prata om hur man beter sig i trafiken och använder både sparkcyklar och vanliga cyklar.  

Ytterligare en komplikation är att många elsparkcyklar troligen är snabbare och starkare än de 20 km/h och 250 watt som gäller för att klassas som cykel. Den aspekten ska bland annat granskas i en pågående utredning om tillhandahållandet och användandet av elsparkcyklar som Trafikanalys gör på uppdrag av regeringen.

Läs mer